YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 6 SGK Hóa học 9

Giải bài 3 tr 6 sách GK Hóa lớp 9

Từ những chất sau: Canxi oxit, lưu huỳnh đioxit, cacbon đioxit, lưu huỳnh trioxit, kẽm oxit, em hãy chọn một chất thích hợp điền vào các phản ứng:

a) Axit sunfuric + ... → kẽm sunfat + nước

b) Natri hiđroxit + ... → natri sunfat + nước

c) Nước + ...→ axit sunfurơ

d) Nước + ... → canxi hiđroxit

e) Canxi oxit + ... → canxi cacbonat

Dùng các công thức hóa học để viết tất cả những phương trình phản ứng hóa học trên.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Các chất ứng với tên gọi là:  Canxi oxit (CaO), lưu huỳnh đioxit (SO2), cacbon đioxit (CO2), lưu huỳnh trioxit (SO3), kẽm oxit (ZnO)

Các phương trình phản ứng tương ứng:

a) H2SO4 + ZnO → ZnSO4 + H2O

b) 2NaOH + SO3 → Na2SO4 + H2O

c) H2O + SO2 → H2SO3

d) H2O + CaO → Ca(OH)2

e) CaO + CO2 → CaCO3

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 6 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF