ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 1.1 trang 3 SBT Hóa học 9

Bài tập 1.1 trang 3 SBT Hóa học 9

Có những oxit sau: H2O, SO2, CuO, CO2, CaO, MgO. Hãy cho biết những chất nào có thể điều chế bằng

a) phản ứng hoá hợp ? Viết phương trình hoá học

b) phản ứng phân huỷ ? Viết phương trình hoá học

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.1

 
 

a) Điều chế bằng phương pháp hoá hợp: H2O, SO2, CuO, CO2, CaO, MgO.

b) Điều chế bằng phương pháp phân huỷ: CuO, CO2, CaO, MgO.

Thí dụ:

CuCO3 to→ CuO + CO2

CaCO3 to→ CaO + CO2

MgCO3 to→ MgO + CO2

 

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.1 trang 3 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1