YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 6 SGK Hóa học 9

Giải bài 6 tr 6 sách GK Hóa lớp 9

Cho 1,6g đồng (II) oxit tác dụng với 100g dung dịch axit sunfuric có nồng độ 20%.

a) Viết phương trình phản ứng hóa học.

b) Tính nồng độ phần trăm các chất có trong dung dịch sau khi phản ứng kết thúc.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

nCuO = 1,6 : 80 = 0,02 mol

nH2SO4 = 20 : 98 = 0,2 mol

a) Phương trình phản ứng:

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

b) Theo phương trình phản ứng trên thì lượng CuO tham gia phản ứng hết, H2SO4 còn dư.

Khối lượng CuSO4 tạo thành, tính theo số mol CuO:

nCuSO4= nCuO = 0,02 mol ⇒ mCuSO4 = 0,02 x 160 = 3,2g.

Khối lượng H2SO4 dư sau phản ứng:

mH2SO4 = 20 – (98 x 0,02)= 18,04g.

Nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch sau phản ứng:

\(\\ C\%_{CuSO_{4}} = \frac{3,2 \times 100\%}{ (100 +1,6) } \approx 3,15 \ \% \\ \\ C \%_{H_{2}SO_{4}} = \frac{18,04 \times 100 \%}{(100 +1,6)} \approx 17,76 \ \%\)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 6 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON