YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1.2 trang 3 SBT Hóa học 9

Bài tập 1.2 trang 3 SBT Hóa học 9

Hãy viết công thức hoá học và tên gọi của

a) 5 oxit bazơ

b) 5 oxit axit

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.2

a) Các oxit bazơ: đồng(II) oxit: CuO, natri oxit: Na2O, canxi oxit: CaO, sắt(III) oxit: Fe2O3 ...

b) Các oxit axit: cacbon đioxit (CO2), lưu huỳnh đioxit (SO2), đinitơ pentaoxit (N2O5) ...

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.2 trang 3 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF