RANDOM
VIDEO

Bài tập 5 trang 112 SGK Hóa học 9

Giải bài 5 tr 112 sách GK Hóa lớp 9

Phân tử hợp chất hữu cơ A, có hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3g chất A thu được 5,4g H2O. Hãy xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của A là 30g.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

Theo đề bài A là chất hữu cơ nên trong phân tử A có chứa nguyên tố cacbon. Khi đốt cháy A thu được H2O, nên trong phân tử A phải có nguyên tố hidro. A chứa 2 nguyên tố nên công thức tử của A là CxHy.

\(\begin{array}{l}
{n_{{H_2}O}} = \frac{{5,4}}{{18}} = 0,3\;mol\\
{n_A} = \frac{3}{{30}} = 0,1\;mol
\end{array}\)

Phương trình phản ứng đốt cháy A:

\({C_x}{H_y} + \left( {\frac{{x + y}}{4}} \right){O_2} \to xC{O_2} + \frac{y}{2}{H_2}O\)

1mol CxHy phản ứng tạo ra x mol CO2 và \(\frac{y}{2}\) mol H2O.

Theo đề bài 0,1mol CxHy phản ứng tạo ra 0,3mol H2O.

\(\Rightarrow \frac{0,1y}{2} = 0,3 \Rightarrow y=6\)

Mặt khác: MA = 12x + y = 30

Thay y = 6 vào ta có x = 2.

Vậy công thức của A là C2H6

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 112 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Cô Bé Mùa Đông
  Dùng 200 gam dung dịch natri hidroxit 8% để trung hòa dung dịch HCl 12% thu được dung dịch muối. Viết phương trình hóa học. Tính khối lượng muối tạo thành. Tính nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch thu được.
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  Cô Bé Mùa Đông
  Cho 5,4 gam nhôm tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 16% Tính khối lượng dung dịch axit đã dùng. Tính nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch thu được sau phản ứng.
  Theo dõi (1) 6 Trả lời
 • Hiếu Yuri
  Tại sao cùng công thức phân tử C2H6O lại có hai chất khác nhau là rượu Etylic và đimetyl ete
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Vy Ngọc
  Khi đốt 18g 1 chất hữu cơ X phải dùng 16,8l oxi (đktc) thu được CO2 và hơi nước với tỉ lệ thể tích là Vco2:Vh2o = 3:2. Tỉ khối hơi của X so với hidro là 36. Xác định công thức phân tử của X
  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1