YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 112 SGK Hóa học 9

Giải bài 5 tr 112 sách GK Hóa lớp 9

Phân tử hợp chất hữu cơ A, có hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3g chất A thu được 5,4g H2O. Hãy xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của A là 30g.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Theo đề bài A là chất hữu cơ nên trong phân tử A có chứa nguyên tố cacbon. Khi đốt cháy A thu được H2O, nên trong phân tử A phải có nguyên tố hidro. A chứa 2 nguyên tố nên công thức tử của A là CxHy.

\(\begin{array}{l}
{n_{{H_2}O}} = \frac{{5,4}}{{18}} = 0,3\;mol\\
{n_A} = \frac{3}{{30}} = 0,1\;mol
\end{array}\)

Phương trình phản ứng đốt cháy A:

\({C_x}{H_y} + \left( {\frac{{x + y}}{4}} \right){O_2} \to xC{O_2} + \frac{y}{2}{H_2}O\)

1mol CxHy phản ứng tạo ra x mol CO2 và \(\frac{y}{2}\) mol H2O.

Theo đề bài 0,1mol CxHy phản ứng tạo ra 0,3mol H2O.

\(\Rightarrow \frac{0,1y}{2} = 0,3 \Rightarrow y=6\)

Mặt khác: MA = 12x + y = 30

Thay y = 6 vào ta có x = 2.

Vậy công thức của A là C2H6

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 112 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON