YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 112 SGK Hóa học 9

Giải bài 4 tr 112 sách GK Hóa lớp 9

Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất?

a, HO-CH2-CH3

b, CH3-O-CH3

c, CH2(OH)-CH3

d, CH3-CH2-OH

e, CH3-O-CH3

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Các công thức a), c), d) đều là công thức phân tử của rượu etylic C2H5OH.

Các công thức b), e) là công thức phân tử của ete: đimetyl ete.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 112 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON