ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 35.5 trang 45 SBT Hóa học 9

Giải bài tập 35.5 tr 45 SBT Hóa học 9

Hai chất hữu cơ A và B có cùng công thức phân tử. Khi đốt cháy 2,9 gam A thu được 8,8 gam khí CO2 và 4,5 gam H2O. Ở điều kiện tiêu chuẩn 2,24 lít khí B có khối lượng 5,8 gam. Hãy xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức cấu tạo của mỗi chất.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35.5

 
 

Ta có MB = 5,8/22,4 x 22,4 = 58(gam/mol)

- Vì A, B có cùng công thức phân tử nên: MB = MA = 58(gam/mol)

- Trong 8,8 gam CO2 có 8,8/44 x 12 = 2,4g cacbon

Trong 4,5 gam H2O có 4,5/18 x 2 = 0,5g hidro

Ta có mC + mH = 2,4 + 0,5 = 2,9g

mA = mC + mH. Vậy A và B là hai hidrocacbon có MA = 58 (gam/mol)

Vậy công thức phân tử của A,B là C4H10 

Công thức cấu tạo của hai chất A và B là

CH3 - CH2 - CH2 - CH3

CH3 - CH(CH3) - CH3

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.5 trang 45 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1