ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 35.7 trang 45 SBT Hóa học 9

Giải bài tập 35.7 tr 45 SBT Hóa học 9

Hỗn hợp A gồm 3 chất hữu cơ có cùng công thức phân tử. Đốt cháy 3 gam hỗn hợp cần dùng 7,2 gam oxi thu được sản phẩm chỉ gồrh CO2, H2O. Cho toàn bộ sản phẩm thu được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo ra 15 gam kết tủa. Hãy xác định công thức cấu tạo của ba chất hữu cơ có trong A. Biết 1 lít hỗn hợp A ở dạng khí nặng gấp hai lần 1 lít khí C2H6 ở cùng điều kiện.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35.7

 
 

Ba chất có cùng công thức phân tử ⇒ có cùng khối lượng mol phân tử:

M = 2.30 = 60 (gam/mol). Khi đốt cháy hỗn hợp A thu được CO2, H2O → công thức phân tử của các chất có dạng CxHyOz.

Phương trình hoá học

CxHyOz + (x + y/4 - z/2)O2 → xCO2 + y/2H2O

CO+ Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Ta có : nCO2 = nCaCO3 = 15 : 100 = 0,15mol

Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có :

mA + mO = mCO2 + mH2O

⇒ 3 + 7,2 = 0,15 x 44 + mH2O ⇒ mH2O = 3,6g

nA = 3/60 = 0,05mol; nCO2 = 0,05x = 0,15 ⇒ x = 3

nH2O = 0,05y/2 = 3,6/18 ⇒ y = 8

MA = 12x + y + 16z = 60 ⇒ z = 1 ⇒ ông thức phân tử của A là C3H80

Công thức cấu tạo của ba chất là: CH3CH2CH2OH

CH3CHOHCH3

CH3-O-CH2CH3

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.7 trang 45 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • nguyen bao anh

  Hợp chất hữu cơ X chứa C,H,O. Cứ 0,37g hơi X thì chiếm thể tích bằng thể tích 0,16g O2. Cho 2,22g X vào 100ml NaOH 1M, D=1,0262g/ml. Sau đó nâng nhiệt độ cho bay hơi đến khô, làm lạnh phần hơi cho ngưng tụ hết, thu đk chất rắn M và 100g chất lỏng. Xác định ctct của X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Duy Quang

  Đốt 100cm3 hỗn hợp khí gồm hiđro, 1 ankan, 1 ankin thu được 210 cm3 CO2. Nếu đun 100cm3 hỗn hợp với bột Ni thì chỉ còn 70 cm3 1 hiđrocacbon duy nhất. Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện.

  Tìm CTPT của 2 hiđrocacbon trên và thành phần % thể tích của hỗn hợp đầu

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  đốt cháy hoàn toàn 12 lít hỗn hợp hai hợp chất hữu cơ kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 41,4 lít CO2. Thành phần phần trăm thể tích của hợp chất có khối lượng phân tử nhỏ hơn Ia (Các thể tích đo cùng điều kiện)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1