YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 35.3 trang 44 SBT Hóa học 9

Giải bài tập 35.3 tr 44 SBT Hóa học 9

Hãy viết công thức cấu tạo có thể có ứng với mỗi công thức phân tử sau: C3H7Cl, C3H8O, C4H9Br.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35.3

C3H7Cl có 2 công thức cấu tạo.

                         

C3H80 có 3 công thức cấu tạo.

C4H9Br có 4 công thức cấu tạo. 

(1) CH3-CH2-CH2-CH2-Br

(2)  CH3-CH2-CHBr-CH3

(3) CH3-CH(CH3)-CH2-Br

(4) CH3-C(CH3)2-Br

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.3 trang 44 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF