ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 35.3 trang 44 SBT Hóa học 9

Giải bài tập 35.3 tr 44 SBT Hóa học 9

Hãy viết công thức cấu tạo có thể có ứng với mỗi công thức phân tử sau: C3H7Cl, C3H8O, C4H9Br.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35.3

 
 

C3H7Cl có 2 công thức cấu tạo.

                         

C3H80 có 3 công thức cấu tạo.

C4H9Br có 4 công thức cấu tạo. 

(1) CH3-CH2-CH2-CH2-Br

(2)  CH3-CH2-CHBr-CH3

(3) CH3-CH(CH3)-CH2-Br

(4) CH3-C(CH3)2-Br

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.3 trang 44 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Bi do

  Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam 1 hợp chất A bằng khí O2 sau phản ứng thu được 4,48 lít CO2 (ĐKTC) và 5,4 gam H2O. Xác định các nguyên tố có trong A? Tìm công thức đơn giản nhất của A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  hai trieu

  Chất A có tỉ khối so với CO2<2. Nếu đốt cháy 17,2g A cần dùng hết 20,16l O2 (đktc). Sản phẩm cháy chỉ có co2 và H20 với tỉ số Vco2:Vh2o=4:3 ( đo cùng nhiệt độ và áp suất). Tìm CTPT của A ( C4H6O)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Ha

  viết công thức có thể có của: C4H10, C3H6, C2H6O, CH3Cl,C3H7Br, C#H8O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngan

  Viết sơ đồ cấu tạo các hợp chất CTPT sau

  Na2O

  CO

  CO2

  Al2O3

  SO2

  SO3

  H2SO4

  N2O5

  HNO3

  PH3

  P2O5

  H3PO4

  CH4

  H2CO3

  C2H6O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1