YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 35.2 trang 44 SBT Hóa học 9

Giải bài tập 35.2 tr 44 SBT Hóa học 9

Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất?

a) CH3-CH2-CH2(CH3)

b) CH2(CH3)-CH2(CH3)

c) CH3-CH-CH3

d) CH3-CH(CH3)-CH3

e) CH3-CH(OH)-CH2-CH3

g) CH3-CH2-CH(OH)-CH3

h) CH3-C(CH3)2-CH3

i) CH3-C(CH3)2-OH

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35.2

Các công thức biểu diễn cùng một chất là a và b, c và d, e và g, h và i.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.2 trang 44 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF