ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 35.2 trang 44 SBT Hóa học 9

Giải bài tập 35.2 tr 44 SBT Hóa học 9

Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất?

a) CH3-CH2-CH2(CH3)

b) CH2(CH3)-CH2(CH3)

c) CH3-CH-CH3

d) CH3-CH(CH3)-CH3

e) CH3-CH(OH)-CH2-CH3

g) CH3-CH2-CH(OH)-CH3

h) CH3-C(CH3)2-CH3

i) CH3-C(CH3)2-OH

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35.2

 
 

Các công thức biểu diễn cùng một chất là a và b, c và d, e và g, h và i.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.2 trang 44 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thu hằng

  viết công thức cấu tạo đầy đủ của metyclorua ,tetrabrom etan ,axit axetic và rượi etylic

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Bánh Mì

  Đốt cháy hoàn toàn x gam hợp chất B thì cần dung 2,4dm3 khí O2 ở đktc thu được V lít khí CO2 và m gam hơi nước. Lấy m gam hơi nước hòa tan hết 9,4g K2O. Tìm x gam ( biết tỉ lệ mol tạo thành của CO2 và H2O là 0,3 : 0,6 )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đan Nguyên

  Khi đốt 1 lít khí X cần 6 lít O2 thu được 4 lít CO2 và 5 lít hơi H2O (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). CTPT của X là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Hải
  Dẫn 6,72 lít hỗn hợp X gồm C3H8, C2H4và C2H2qua dung dịch brom dư,thấy còn 1,68lít khí không bị hấp thụ. Nếu dẫn 6,72 lít khí X trên qua dung dịch bạc nitrat trongamoniac thấycó 24,24 g kết tủa. (Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn). a) Viết các phương trình hóa học xảy ra? b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp?
  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1