ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 35.6 trang 45 SBT Hóa học 9

Giải bài tập 35.6 tr 45 SBT Hóa học 9

Khi xác định công thức phân tử của chất hữu cơ trong hai mẫu thí nghiệm, người ta thu được kết quả sau:

- Đốt cháy hoàn toàn 2,2 gam chất trong mỗi mẫu thí nghiệm đều thu được 6,6 gam khí COvà 3,6 gam nước.

- Chất hữu cơ trong hai mẫu thí nghiệm đều có tỉ khối đối với H2 là 22.

Từ kết quả thí nghiệm trên kết luận: hai mẫu thí nghiệm đều chứa cùng một chất hữu cơ. Hỏi kết luận đó đúng hay sai ? Giải thích.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 35.6

 
 

Từ kết quả thí nghiệm cho thấy, chất trong hai mẫu thí nghiệm đều có công thức phân tử là C3H8. Vì C3H8 chỉ có một công thức cấu tạo nên kết luận của phòng thí nghiệm là đúng.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 35.6 trang 45 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • nguyen bao anh

  Hợp chất hữu cơ X chứa C,H,O. Cứ 0,37g hơi X thì chiếm thể tích bằng thể tích 0,16g O2. Cho 2,22g X vào 100ml NaOH 1M, D=1,0262g/ml. Sau đó nâng nhiệt độ cho bay hơi đến khô, làm lạnh phần hơi cho ngưng tụ hết, thu đk chất rắn M và 100g chất lỏng. Xác định ctct của X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Duy Quang

  Đốt 100cm3 hỗn hợp khí gồm hiđro, 1 ankan, 1 ankin thu được 210 cm3 CO2. Nếu đun 100cm3 hỗn hợp với bột Ni thì chỉ còn 70 cm3 1 hiđrocacbon duy nhất. Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện.

  Tìm CTPT của 2 hiđrocacbon trên và thành phần % thể tích của hỗn hợp đầu

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  đốt cháy hoàn toàn 12 lít hỗn hợp hai hợp chất hữu cơ kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 41,4 lít CO2. Thành phần phần trăm thể tích của hợp chất có khối lượng phân tử nhỏ hơn Ia (Các thể tích đo cùng điều kiện)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1