ADMICRO
UREKA

Xác định CTPT của X biết X chỉ chứa C, H, O có tỉ khối hơi so với etan bằng 2?

1.Để đốt cháy 2,25g hợp chất hữu cơ A chứa C, H, O phải dùng hết 3,08 lít O2 và thu được VH2O= \(\dfrac{5}{4}\) VCO2. Biết tỉ khối hơi của A đối với O2 là 2,045. Tìm CTPT của A.

2.Hợp chất X chỉ chứa C, H, O có tỉ khối hơi so với etan bằng 2. Xác định CTPT của X.

CÓ AI KO? GIÚP MÌNH VỚI! KHÓ QUÁ!! MAI MÌNH NỘP BÀI CHO CÔ RỒI.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • CTPT của A có dạng CxHyOz

  MA = 2.45 = 90 (g)

  nO2 = 3,08:22,4 = 0,1375 ( mol )

  nA = 2,25:90 = 0,025 ( mol)

  PTPƯ:

  \(C_xH_yO_z+\left(\dfrac{x+y}{4}-\dfrac{z}{2}\right)O_2\rightarrow x_{CO_2}+\dfrac{y}{_2H_2O}\)

  1 mol ............................\(\dfrac{x+y}{4}-\dfrac{z}{2}mol\)

  0,025 mol ........................... 0,1375 mol

  Ta có: \(V_{H_2O}=\dfrac{5}{4}V_{CO_2}\Leftrightarrow\dfrac{y}{2}=\dfrac{5}{4}x\)

  \(\Rightarrow y=2,5x\)

  Ta có tỉ lệ:

  \(1:0,025=\left(x+\dfrac{y}{4}-\dfrac{z}{2}\right):0,1375\)

  Thay y vào ta có:

  \(1:0,025=\left(4x+2,5x-2z\right):0,02\)

  \(\Leftrightarrow z=\left(6,5-2z\right):2\)

  mặt khác: 12x + y + 16z = 90 (1)

  thay y,z vào (1) ta có:

  x = 4; y = 10; z = 2

  Vậy CTPT của A là C4H10O2

    bởi Hoàng Chí Lê Hoài 18/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF