YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 76 SGK Hóa học 9

Giải bài 3 tr 76 sách GK Hóa lớp 9

Viết phương trình hóa học khi cho hiđro phản ứng với:

a) Clo.

b) Lưu huỳnh.

c) Brom.

Cho biết trạng thái các chất tạo thành.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Phương trình hóa học:

a) H2 (k) + Cl2 (k) → 2HCl(k) (HCl ở trạng thái khí, không màu) 

b) S + H2 (k) → H2S (k) (H2S ở trạng thái khí, không màu, có mùi trứng thối)

c) H2 + Br 2HBr  (HBr ở trạng thái khí, không màu)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 76 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON