RANDOM
VIDEO

Bài tập 6 trang 76 SGK Hóa học 9

Giải bài 6 tr 76 sách GK Hóa lớp 9

Nung hỗn hợp gồm 5,6g sắt và 1,6g lưu huỳnh trong môi trường không có không khí thu được hỗn hợp chất rắn A. Cho dung dịch HCl 1M phản ứng vừa đủ với A thu được hỗn hợp khí B.

a) Hãy viết các phương trình hóa học.

b) Tính thể tích dung dịch HCl 1M đã tham gia phản ứng.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 
 

nFe = 0,1 mol; nS = 0,05 mol

a) Phương trình phản ứng:

Fe + S     → FeS (1)

       0,05 → 0,05

nFe dư = 0,1 – 0,05 = 0,05 (mol) nên hỗn hợp chất rắn A có Fe và FeS.

Fe    +  2HCl → FeCl2 + H2↑ (2)

0,05 →  0,1

FeS   +  2HCl → FeCl2 + H2S↑ (3)

0.05 →  0,1

b) Dựa vào phương trình phản ứng (2) và (3), ta có:

nHCl = 0,1 + 0,1 = 0,2 mol

Thể tích dung dịch HCl 1M đã tham gia phản ứng là: 

\({C_M} = \frac{n}{V} \Rightarrow V = \frac{n}{{{C_M}}} = \frac{{0,2}}{1} = 0,2(lit)\)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 76 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Thuy Kim

  Viết PTHH :

  a)Chứng minh lưu huỳnh là một phi kim.

  b) hoàn thành sơ đồ chuyển hóa dưới đây :

  Cl2 -(1)-> HCl -(2)->CuCl2

  Cl2-(3)->CuCl2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Trà Giang

  Em hãy cho biết :

  - Tên một phi kim là chất rắn ở điều kiện thường và có tính dẫn điện. Tính dẫn điện của phi kim đó được ứng dụng trong thực tiễn như thế nào?

  - Tên một phi kim là chất lỏng ở điều kiện thường và rất độc.

  - Tên một phi kim là chất khí ở điều kiện thường, duy trì sự cháy và sự sống.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tuấn Huy

  Phát biểu nào sau đây không đúng ?

  A. Nhiều phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit.

  B. Phi kim tác dụng với hiđro tạo thành hợp chất khí.

  C. Phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối.

  D. Phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối hoặc oxit.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1