YOMEDIA
UREKA

Bài tập 6 trang 76 SGK Hóa học 9

Giải bài 6 tr 76 sách GK Hóa lớp 9

Nung hỗn hợp gồm 5,6g sắt và 1,6g lưu huỳnh trong môi trường không có không khí thu được hỗn hợp chất rắn A. Cho dung dịch HCl 1M phản ứng vừa đủ với A thu được hỗn hợp khí B.

a) Hãy viết các phương trình hóa học.

b) Tính thể tích dung dịch HCl 1M đã tham gia phản ứng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

nFe = 0,1 mol; nS = 0,05 mol

a) Phương trình phản ứng:

Fe + S     → FeS (1)

       0,05 → 0,05

nFe dư = 0,1 – 0,05 = 0,05 (mol) nên hỗn hợp chất rắn A có Fe và FeS.

Fe    +  2HCl → FeCl2 + H2↑ (2)

0,05 →  0,1

FeS   +  2HCl → FeCl2 + H2S↑ (3)

0.05 →  0,1

b) Dựa vào phương trình phản ứng (2) và (3), ta có:

nHCl = 0,1 + 0,1 = 0,2 mol

Thể tích dung dịch HCl 1M đã tham gia phản ứng là: 

\({C_M} = \frac{n}{V} \Rightarrow V = \frac{n}{{{C_M}}} = \frac{{0,2}}{1} = 0,2(lit)\)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 76 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON