YOMEDIA

Bài tập 25.4 trang 30 SBT Hóa học 9

Bài tập 25.4 trang 30 SBT Hóa học 9

X là nguyên tố phi kim có hoá trị III trong hợp chất với khí hiđro. Biết thành phần phần trăm khối lượng của hiđro trong hợp chất là 17,65%. Xác định nguyên tố X.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25.4

Công thức hoá học của hợp chất có dạng XH3.

17,65% ứng với 3đvC

(100 - 17,65)% ứng với 82,35x3/17,65 = 14(đvC)

Nguyên tử X có nguyên tử khối là 14, vậy nguyên tố X là nitơ (N).

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.4 trang 30 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Mai Vàng

  Nung hỗn hợp gồm 5,6 gam sắt và 1,6 gam lưu huỳnh trong môi trường không có không khí. Sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn A. Cho dung dịch HCl 1M phản ứng vừa đủ với A thu đuợc hỗn hợp khí B.

  a) Hãy viết các phương trình hoá học.

  b) Tính thể tích dung dịch HCl 1M đã tham gia phản ứng.

  @Pham Van Tien

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Hải

  Nung hỗn hợp gồm 5,6 gam sắt và 1,6 gam lưu huỳnh trong môi trường không có không khí. Sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn A. Cho dung dịch HCl 1M phản ứng vừa đủ với A thu đuợc hỗn hợp khí B.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu

  Viết các phương trình hoá học và ghi đầy đủ điều kiện khi cho hiđro phản ứng với:

  a) clo

  b) lưu huỳnh

  c) brom.

  Cho biết trạng thái của các chất tạo thành.

  @Pham Van Tien

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA