YOMEDIA

Bài tập 4 trang 76 SGK Hóa học 9

Giải bài 4 tr 76 sách GK Hóa lớp 9

Viết các phương trình hóa học giữa cặp chất sau đây (ghi rõ điều kiện, nếu có):

a) Khí flo và hiđro.

b) Lưu huỳnh và oxi.

c) Bọt sắt và bột lưu huỳnh.

d) Cacbon và oxi.

e) Khí hiđro và lưu huỳnh.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Phương trình hóa học:

a) H2 + F2 → 2HF (k)

b) S + O2  SO2

c) Fe + S FeS 

d) C + O2  CO2

e) H2 + S H2S

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 76 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Trà Giang

  Em hãy cho biết :

  - Tên một phi kim là chất rắn ở điều kiện thường và có tính dẫn điện. Tính dẫn điện của phi kim đó được ứng dụng trong thực tiễn như thế nào?

  - Tên một phi kim là chất lỏng ở điều kiện thường và rất độc.

  - Tên một phi kim là chất khí ở điều kiện thường, duy trì sự cháy và sự sống.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tuấn Huy

  Phát biểu nào sau đây không đúng ?

  A. Nhiều phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit.

  B. Phi kim tác dụng với hiđro tạo thành hợp chất khí.

  C. Phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối.

  D. Phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối hoặc oxit.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  Nhận định nào sau đây đúng về phi kim ?

  A. Phi kim đều dẫn điện, dẫn nhiệt tốt.

  B. Phi kim chỉ tồn tain ở hai trạng thái rắn và khí.

  C. Phi kim thường có nhiệt đôn nóng chảy thấp.

  D. Phi kim đều là các chất rất độc.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA