ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 76 SGK Hóa học 9

Giải bài 4 tr 76 sách GK Hóa lớp 9

Viết các phương trình hóa học giữa cặp chất sau đây (ghi rõ điều kiện, nếu có):

a) Khí flo và hiđro.

b) Lưu huỳnh và oxi.

c) Bọt sắt và bột lưu huỳnh.

d) Cacbon và oxi.

e) Khí hiđro và lưu huỳnh.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

Phương trình hóa học:

a) H2 + F2 → 2HF (k)

b) S + O2  SO2

c) Fe + S FeS 

d) C + O2  CO2

e) H2 + S H2S

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 76 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Thủy

  Hoàn thành Sơ Đồ phản ứng sau : a) S → SO2 → SO3 → H2SO4→ H2 → H2S → SO2 → S → Na2S → H2S → CuS

  b) Cl2 → HCl FeCl2 FeCl3 FeCl2 Fe(NO3)2 Fe(OH)2 Fe2O3 Fe FeCl3 FeCl3 Fe(NO3)3 Fe2O3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Ngọc Sơn

  Chứng minh lưu huỳnh là 1 phi kim

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  1. Nhận định nào sau đây đúng về phi kim ?

  A. Phi kim đều dẫn điện, dẫn nhiệt tốt

  B. Phi kim chỉ tồn tại ở hai trạng thaisrans và khí

  C. Phi kim thường có nhiệt độ nóng chảy thấp

  D. Phi kim đều là các chất rất độc

  2. Phát biểu nào sau đây không đúng về phi kim ?

  A. Nhiều phi kim tác dụng vs oxi tạo thành oxit axit

  B. Phi kim tác dụng vs hiđro tạo thành hợp chất khí

  C. Phi kim tác dụng vs kim loại tạo thành muối

  D. Phi kim tác dụng vs kim loại tạo thành muối hoặc oxit

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1