YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 76 SGK Hóa học 9

Giải bài 4 tr 76 sách GK Hóa lớp 9

Viết các phương trình hóa học giữa cặp chất sau đây (ghi rõ điều kiện, nếu có):

a) Khí flo và hiđro.

b) Lưu huỳnh và oxi.

c) Bọt sắt và bột lưu huỳnh.

d) Cacbon và oxi.

e) Khí hiđro và lưu huỳnh.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 4

Phương trình hóa học:

a) H2 + F2 → 2HF (k)

b) S + O2  SO2

c) Fe + S FeS 

d) C + O2  CO2

e) H2 + S H2S

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 76 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON