YOMEDIA

Bài tập 2 trang 76 SGK Hóa học 9

Giải bài 2 tr 76 sách GK Hóa lớp 9

Viết các phương trình hóa học của S, C, Cu, Zn vơí khí O2. Cho biết các oxit tạo thành thuộc loại nào. Vết công thức các axit hoặc bazơ tương ứng với mỗi oxit đó.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Phương trình hóa học:

a) S + O2  SO2

b) C + O2  CO2

c) 2Cu + O2  2CuO

d) 2Zn + O2  2ZnO

- Oxit tạo thành là oxit axit:

+ SO2 axit tương ứng là H2SO3.

+ CO2 axit tương ứng là H2CO3.

- Oxit tạo thành là oxit bazơ:

+ CuO bazơ tương ứng là Cu(OH)2.

+ ZnO bazơ tương ứng là Zn(OH)2.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 76 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Chứng minh lưu huỳnh là 1 phi kim

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  1. Nhận định nào sau đây đúng về phi kim ?

  A. Phi kim đều dẫn điện, dẫn nhiệt tốt

  B. Phi kim chỉ tồn tại ở hai trạng thaisrans và khí

  C. Phi kim thường có nhiệt độ nóng chảy thấp

  D. Phi kim đều là các chất rất độc

  2. Phát biểu nào sau đây không đúng về phi kim ?

  A. Nhiều phi kim tác dụng vs oxi tạo thành oxit axit

  B. Phi kim tác dụng vs hiđro tạo thành hợp chất khí

  C. Phi kim tác dụng vs kim loại tạo thành muối

  D. Phi kim tác dụng vs kim loại tạo thành muối hoặc oxit

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  Hỗn hợp NaI và NaBr hoà tan vào nước thu được dung dịch A .Cho brom vừa đủ vào dd A được muối X có khối lượng nhỏ hơn khối lượng ban đầu là a gam . Hoà tan X vào nước được dung dịch B , sục khí clo vừa đủ vào dd B , thu được muối Y có khối lượng nhỏ hơn khối lượng của muối X là a gam .

  Xác định phần trăm khối lượng của các chất trong hỗn hợp muối ban đầu ( coi như Cl2,Br2 , I2 không phản ứng với nước )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA