YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 76 SGK Hóa học 9

Giải bài 2 tr 76 sách GK Hóa lớp 9

Viết các phương trình hóa học của S, C, Cu, Zn vơí khí O2. Cho biết các oxit tạo thành thuộc loại nào. Vết công thức các axit hoặc bazơ tương ứng với mỗi oxit đó.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Phương trình hóa học:

a) S + O2  SO2

b) C + O2  CO2

c) 2Cu + O2  2CuO

d) 2Zn + O2  2ZnO

- Oxit tạo thành là oxit axit:

+ SO2 axit tương ứng là H2SO3.

+ CO2 axit tương ứng là H2CO3.

- Oxit tạo thành là oxit bazơ:

+ CuO bazơ tương ứng là Cu(OH)2.

+ ZnO bazơ tương ứng là Zn(OH)2.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 76 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON