AMBIENT

Bài tập 25.3 trang 30 SBT Hóa học 9

Bài tập 25.3 trang 30 SBT Hóa học 9

a) Làm thế nào để so sánh độ hoạt động hoá học mạnh hay yếu của phi kim ? Cho thí dụ minh hoạ.

b) Hãy sắp xếp các phi kim sau theo thứ tự mức độ hoạt động hoá học giảm dần: Br, Cl, F, I.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25.3

a) Mức độ hoạt động hoá học mạnh, yếu của phi kim thường được xem xét qua khả năng phản ứng với hiđro hoặc với kim loại. Thí dụ :

H2 + F2 bóng tối → 2HF

H2 + Cl2 to→ 2HCl

F hoạt động hóa học mạnh hơn Cl.

b) Mức độ hoạt động hoá học giảm dần theo thứ tự sau: F > Cl > Br > I.

 

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.3 trang 30 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Long lanh

  Nung a(g) bột Al với b(g) S thu được hỗn hợp X. Hòa tan X vào dung dịch HCl dư, còn lại 0.04g chất rắn và có 1.344l khí bay ra (đktc). Cho toàn bộ khí bay ra vào dung dịch Pb(NO3)2. Sau phản ứng thu được 7.17g kết tủa đen PbS. Tính các giá trị a,b ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  Những kim loại nào tác dụng với N

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tuấn Huy

  Hỗn hợp A gồm 4,2g bột Fe và 1,6g bột lưu huỳnh. Nung hỗn hợp A trong điều kiện không có không khí thu đươc chất rắn B . Cho đ HCl dư tác dụng với chất rắn B thu được hỗn hợp khí C

  a. Viết pthh, xác định B,C

  b. Tính thành phần phần trăm về thể tích của hỗn hợp khí C

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>