YOMEDIA
UREKA

Bài tập 25.6 trang 30 SBT Hóa học 9

Bài tập 25.6 trang 30 SBT Hóa học 9

R là nguyên tố phi kim. Hợp chất của R với hiđro có công thức chung là RH: chứa 5,88% H. R là nguyên tố nào sau đây ?

A. Cacbon    

B. Nitơ   

C. Photpho   

D. Lưu huỳnh

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25.6

Đáp án D.

Nguyên tử khối của R= 2.(100 - 5,88)/5,88 ≈ 32 (đvC)

Nguyên tố R là lưu huỳnh (S)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.6 trang 30 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF