YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 25.7 trang 31 SBT Hóa học 9

Bài tập 25.7 trang 31 SBT Hóa học 9

Khí X có tỉ khối đối với oxi bằng 1,0625. Đốt 3,4 gam khí X người ta thu được 2,24 lít khí S02 (đktc) và 1,8 gam H2O. Công thức phân tử của khí X là:

A. SO   

B. SO  

C. H2S     

D. Trường hợp khác

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25.6

Đáp án C.

Khối lượng mol phân tử của X: 1,0625.32 = 34 (gam).

nSO2 = 2,24 : 22,4 = 0,1 mol.

Trong 0,1 mol SO2 có 0,1 mol nguyên tử s ứng với khối lượng : mS = 32.,1 = 3,2 (gam).

nH2O = 1,8 : 18 = 0,1 mol trong đó có 0,2 mol nguyên tử H ứng với khối lượng: 1.0,2 = 0,2 (gam).

m= mS + mH = 3,4g như vậy chất X không có oxi.

nX = 3,4/34 = 0,1 mol

Do đó: 0,1 mol phân tử X có chứa 0,1 moi nguyên tử S và 0,2 mol nguyên tử H.

Vậy 1 mol phân tử X có chứa 1 mol nguyên tử S và 2 mol nguyên tử H

Công thức hoá học của hợp chất X là H2S.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25.7 trang 31 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON