YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 76 SGK Hóa học 9

Giải bài 5 tr 76 sách GK Hóa lớp 9

Cho sơ đồ biểu diễn chuyển đổi sau:

Phi kim → oxit axit → oxit axit → axit → muối sunfat tan → muối sunfat không tan.

a) Tìm công thức các chất thích hợp để thay cho tên chát trong sơ đồ.

b) Viết các phương trình hóa học biểu diễn chuyển hóa trên.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 5

Câu a: Sơ đồ phản ứng:

S → SO2 → SO3 → H2SO4 → Na2SO4 → BaSO4.

Câu b: 

S + O2  SO2

SO2 + O2 ⇔ SO2

SO2 + H2O → H2SO4

2NaOH + H2SO→ Na2SO4  +  2H2O

Na2SO + BaCl2 → BaSO4 + 2NaCl

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 76 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON