YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 81 SGK Hóa học 9

Giải bài 1 tr 81 sách GK Hóa lớp 9

Khi dẫn khí clo vào nước xảy ra hiện tượng vật lí hay hiện tượng hóa học? Giải thích.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

Dẫn khí clo vào nước, vừa là hiện tượng vật lí, vừa là hiện tượng hóa học, vì:

Xảy ra phản ứng hóa học: Cl2  + H2O ⇔ HClO + HCl

- Có tạo thành chất mới là HCl và HClO.

- Khí clo phản ứng với nước làm mất màu vàng lục của khí Clo

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 81 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON