ON
YOMEDIA
VIDEO

Cho 200ml dung dịch KOH 1M tác dụng với 200ml dung dịch \({{\text{H}}_{\text{2}}}{\text{S}}{{\text{O}}_{\text{4}}}\) 1M, sau phản ứng cho thêm một mảnh Mg dư vào sản phẩm thấy thoát ra một thể tích khí (đktc) là bao nhiêu?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O        (1)

  Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2        (2)

  Theo bài ta có:

  nKOH = 0,2.1 = 0,2 mol

  nH2SO4 = 0,2.1 = 0,2 mol

  Theo phương trình (1) ta có:

  nKOH pư = 0,2 mol

  nH2SO4 = 1/2 nKOH = 0,1 mol

  nH2SO4 dư (1) = 0,2-0,1 = 0,1 mol

  Theo phương trình (2) ta có:

  nMg pư = nH2SO4 dư (1) = nH2 = 0,1 mol

  → VH2 = 0,1.22,4 = 2,24 mol

    bởi hà trang 18/01/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1