YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 12.2 trang 16 SBT Hóa học 9

Bài tập 12.2 trang 16 SBT Hóa học 9

Có những chất sau: CuSO4, CuCl2, CuO, Cu(OH)2, Cu(NO3)2.

a) Hãy sắp xếp các chất đã cho thành một dãy chuyển đổi hoá học.

b) Viết các phương trình hoá học theo dãy chuyển đổi đã sắp xếp.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.2

a) Có nhiều cách sắp xếp các chất đã cho thành các dãy chuyển đổi hoá học. miễn sao từ chất đứng trước có thể điều chê trực tiếp chất đứng sau. Thí dụ :

CuSO4 → CuCl2 → Cu(OH)2 → CuO → Cu(NO3)2

Cu(OH)→ CuO → CuSO4 → CuCl2 → Cu(NO3)2

Các phương trình hoá học của dãy biến hoá (1):

CuSO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + CuCl2

CuCl+ 2NaOH → 2NaCl + Cu(OH)2

Cu(OH)2 t→ CuO + H2O

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

Các phương trình hoá học của dãy biến hoá (2) (không có ở dãy (1)) :

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

CuCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl ↓ + Cu(NO3)2

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.2 trang 16 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF