YOMEDIA
UREKA

Xác định công thức của muối ngậm nước

Khi làm nguội 1026,4 g dd bão hòa muối sunfat kim loại kiềm có ngậm nước (M2SO4.nH2O) với 12>n>7 từ nhiệt độ 80oC xuống 10oC thì thấy có 395,4 g tinh thể ngậm nước tách ra.Độ tan ở 80oC là 28,3 g ; ở 10oC là 9g. Xác định công thức của muối ngậm nước

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • *Ở 80oC:

  -Cứ 100g nước hòa tan đc tối đa 28,4 g muối sunfat tạo thành 128,3g dd muối sunfat bão hòa

  -Cứ x g nước hòa tan dc tối đa y g muối sunfat tạo thành 1026,4g dd bão hòa

  =>mH2O/80oC = x = = 800 g

  => mM2SO4/80oC = y = mdd - mH2O = 1026,4 - 800 = 226,4 g

  KL dd sau khi hạ to là:

  mdd sau khi hạ to = 1026,4 - 395,4 = 631 g

  *Ở 10oC

  Cứ 100g nước hòa tan tối đa 9 g chất tan tạo thành 109g dd bão hòa

  Vậy 631g dd bão hòa có z g nước hòa tan với t g chất tan

  mH2O = 631.100109631.100109 = 578,9 g

  => mct = t = mdd - mH2O = 631 - 578,9 = 52,1 g

  => Khối lượng của chất tan trong tinh thể là:

  mct/tt = mct/80oC - mct/10oC

  = 226,4 - 52,1 = 174,3 g

  mH2O = mtt - mct = 395,4 - 174,3 = 221,1 g

  Ta có:

  mH2OmM2SO4mH2OmM2SO4 = 18n2.MM+9618n2.MM+96 = 221,1174,3221,1174,3

  => 18n . 174,3 = (2 . MM + 96) 221,1

  ⇔ 3137,4n = 442,2MM + 21225,6

  ⇔ MM = 3137,4n−21225,6442,23137,4n−21225,6442,2 = 7n - 48

  Vì 12>n>7 nên ta có giá trị của MM theo bảng sau:

  n 8 9 10 11
  MM 8,72 15,81 23 30
  Loại Loại Nhận Loại

  Vậy n=10 ; MM = 23 g/mol

  => NTK(M) = 23 đvC

  => M là Natri ( Na)

  Vậy CTHH của muối ngậm nước là: Na2SO4. 10H2O

    bởi Nguyễn phan kiều Trinh 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF