Viết các PTHH điều chế dd NaOH

bởi Trần Hoàng Mai 25/04/2019

Bài 1: Từ các chất: Fe, Cu(OH)2, HCl, Na2CO3, hãy viết các PTHH điều chế:

a)Dd FeCl2.

b)Dd CuCl2.

c)Khí CO2.

d)Cu kim loại.

Bài 2: Từ các chất: CaO, Na2CO3 và H2O, viết PTHH điều chế dd NaOH.

Bài 3: Từ những chất: Na2O, BaO, H2O, dd CuSO4, dd FeCl2, viết các PTHH điều chế:

a)Dd NaOH.

b)Dd Ba(OH)2.

c)BaSO4.

d)Cu(OH)2.

e)Fe(OH)2

Câu trả lời (1)

 • Bài 3

  a) Na2O+H2O\(\rightarrow\)2NaOH

  b) BaO+H2O\(\rightarrow\)Ba(OH)2

  c) Ba(OH)2+CuSO4\(\rightarrow\)BaSO4+Cu(OH)2

  d) CuSO4+2NaOH\(\rightarrow\)Cu(OH)2+Na2SO4

  e) FeCl2+2NaOH\(\rightarrow\)Fe(OH)2+2NaCl

  bởi Phương Thúy 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan