RANDOM

Bài tập 4 trang 151 SGK Hóa học 8

Giải bài 4 tr 151 sách GK Hóa lớp 8

Trong 800 ml của một dung dịch có chứa 8 gam NaOH.

a) Hãy tính nồng độ mol của dung dịch này.

b) Phải thêm bao nhiêu ml nước vào 200 ml dung dịch này để được dung dịch NaOH 0,1 M?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Câu a:

Số mol của NaOH là:

\({n_{NaOH}} = \frac{{{m_{NaOH}}}}{{{M_{NaOH}}}} = \frac{8}{{(23 + 16 + 1)}} = 0,2(mol)\)

Vì đơn vị của nồng độ mol là mol/lit nên đổi 800ml thành 0,8 lit

Nồng độ mol của dung dịch là:

\({C_M} = \frac{n}{V} = \frac{{0,2}}{{0,8}} = 0,25(M)\)

Câu b:

Đốt 200ml thành 0,2 lit

Số mol NaOH có trong 200 ml dung dịch NaOH 0,25 M:

\({n_{NaOH}} = {C_M}.V = 0,25.0,2 = 0,05(mol)\)

Thể tích dung dịch NaOH 0,1 M có chứa 0,05 mol NaOH

\({V_d}_d = \frac{n}{{{C_M}}} = \frac{{0,05}}{{0,1}} = 0,5(lit) = 500ml\)

Vậy thể tích nước phải thêm là:

VH2O = 500 – 200 = 300 ml

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 151 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Thị Lưu

  Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 7,2 gam kim loại kiềm thổ R bằng ddHCl dư thu được một thể tích khí bằng thể tích của 5,76 gam khí oxi ở cùng đktc. Xác định tên kim loại R.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  4. Viết PTHH thực hiện dãy chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có) :\(SO_2\underrightarrow{\left(1\right)}SO_3\underrightarrow{\left(2\right)}H_2SO_4\underrightarrow{\left(3\right)}Na_2SO_4\underrightarrow{\left(4\right)}BaSO_4\)
  \(\downarrow\left(5\right)SO_2\underrightarrow{\left(6\right)}H_2SO_3\underrightarrow{\left(7\right)}Na_2SO_3\underrightarrow{\left(8\right)}SO_2\) ( Từ H2SO4 \(\downarrow\left(5\right)\) nha )
  5. Một hỗn hợp A ở dạng bột gồng Mg và Al . Để tính thành phần % theo khối lượng của hỗn hợp A người ta lấy 12,6g hỗn hợp A cho tác dụng hết với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng , thu được 13,44 lít khí H2 ( ở đktc )
  a) Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi kim loại trong A

  b) Tính khối lượng H2SO4 đã tham gia phản ứng .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My

  BỒI DƯỠNG HS GIỎI HÓA 8

  GIÚP EM VỚI MẤY ANH CHỊ :(

  Đề 2:

  Câu 1:

  1.1 Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm sau:

  a/ Đưa que đóm đang cháy vào đầu ống vuốt nhọn có khí hidro đang thoát ra liên tục

  b/ Nung thuốc tím trong ống nghiệm, sau đó đưa que đóm còn tàn đỏ vào miệng ống nghiệm đang nung

  1.2 Thay số thích hợp vào các chỉ số x,y rồi cân bằng các phản ứng cho duới đây:

  a/ NaOH + CO2 ➞ NaHCO3 + Na2COx + H2O

  b/ FeS2 + O2 ➞ COy + H2O

  c/ CHx + O2 ➞ COy + H2O

  d/ Fe3O4 + HCL ➞ FeClx + FeCl2 + H2O

  1.3 Từ các chất NaOH, ZnO, H2O, P, Fe3O4. Hãy viết các phương trình hóa học cần thiết điều chế muối sắt (II) photphat? (Ghi điều kiện phản ứng nếu có)

  Câu 2:

  2.1 Ở một nông trường, để tăng năng suất cây trồng, người ta bón phân urê (NH2)2 CO vào đất. Tính khối lượng nguyên tố Nitơ được đưa vào đất khi dùng 125kg phân urê chứa 15% tạp chất bón vào 1 hecta đất

  2.2 Xác định công thức hóa học của các chất trong các trường hợp sau:

  a/ Hợp chất khí AHx có chứa 25% khối lượng nguyên tố H và tỉ khối của AHx đối với khí oxi là 0,5

  b/ Hợp chất ROy có chứa 50% khối lượng nguyên tố R

  c/ Muối nitrat của kim loại R hóa trị III có chứa 67,6% khối lượng nguyên tố oxi

  Câu 3: Khử hoàn toàn 3,48g oxit RxOy cần 1,344 lít khí hidro, rồi cho toàn bộ kim loại thu được tác dụng với axit clohidric lấy dư, thấy có 1,008 lít khí hidro thoát ra theo sơ đồ phản ứng sau:

  R + HCl ➞ RCln + H2

  Hãy xác định R và oxit của nó? Cho biết n có thể có giá trị 1, 2 hoặc 3

  Câu 4: Trong phòng thí nghiệm, để điều chế khí Oxi, người ta nung 150g muối Kaliclorat KClO3 có MnO2 làm xúc tác. Sau phản ứng thu được hồn hợp A gồm 2 chất rắn có tổng khối lượng giảm 25,6% so với khối lượng KClO3 bạn đầu:

  a/ Tính thể tích khí Oxi điều chế được?

  b/ Hỗn hợp A gồm những chất nào? Khối lượng mỗi chất là bao nhiêu gam?

  Câu 5: Đốt m gam kim loại Natri trong bình chứa 22,4 lít không khí, rồi cho toàn bộ chất rắn thu được sau phản ứng vào lượng nước lấy dư thu được 6,72 lít khí hidro

  a/ Viết các phương trình hóa học?

  b/ Tính m? Biết khí oxi chiếm 1/5 thể tích không khí

  Lưu ý: Các thể tích khí trên đều do ở (đktc)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  Những hợp chất có công thức hóa học sau KOH , CuCl2, Al2O3 , Zn SO4 , Cuo , zn(oh)2, H3PO4, cu SO4 , HNO3 . Hãy cho biết mỗi loại hợp chất trên thuộc loại hợp chất nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  nhờ giải thích dùm vài ht:
  1. Khi que đóm đang cháy có gió thổi thì lửa tắt, còn đống củi đang cháy có gió thổi thì cháy mạnh hơn? ( ở cùng đk về lượng oxi - câu quan trọng)
  2. Tại sao khi phân hủy nước H2 về bên cực âm, O2 về bên cực dương?
  3. Na đưa vào trong nước ko chìm, chạy trên mặt nước, biến thành giọt tròn màu trắng và cháy tỏa nhiệt lớn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Ngọc

  Cho hh khí O2 và CO2, bằng phương pháp hoá học hãy tách riêng từng chất trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  Tìm các chất kí hiệu bằng chữ cái trong sơ đồ sau và hoàn thành sơ đồ pứ : a, A -> Cao -> Ca(OH)2 -> A -> Ca(HCO)3 -> CaCl2 -> A b, FeCl2 ->M ->N-> D-> CuSO2 c, CuSO4 -> B -> C -> D->Cu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  Hỗn hợp A gồm \(\left\{{}\begin{matrix}Al\\Mg\end{matrix}\right.\) có tổng khối lượng là 15g được chia làm 2 phần bằng nhau:

  - Phần 1 : Cho vào 600ml dd HCl nồng độ x M , thu được khí A và dd B . Cô cạn dd B thu được 27,9 g muối khan.

  -Phần 2 : Cho vào 800ml dd HCl nồng độ x M , làm tương tự thu được 32,35g muối khan.

  ________________________________________________________________________

  a/ Xác định thành phần % theo khối lượng các chất trong hỗn hợp A

  b/ Tính x và thể tích khí H2 ở đktc.

  - Các bạn giúp mình nhé, cảm ơn các bạn nhiều.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Xác định nồng độ phần trăm của dd muối ăn bão hoà (ở 200C), biết độ tan của NaCl ở nhiệt độ đó là 36 gam

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh

  1. Hoàn thành bảng sau cho phù hợp. Viết PTPƯ minh họa nếu có:

  Nội dung

  Khí oxi

  Khí hidro

  Nước

  1.T/c vật lí

  2. T/c hóa học

  3.Ứng dụng

  4.Điều chế

  Ko làm

  5. Cách thu

  Ko làm

  2. Nối cột I vs cột II

  Cột I

  Cột II

  a. Sự oxi hóa là

  b. Chất khử là

  c. Sự cháy là

  d. Sự oxi hóa chậm là

  e. Chất oxi hóa là

  1.Chất chiếm oxi của chất khác

  2.Sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát ság

  3. Q.Trình oxi hóa xảy ra từ từ có tỏa nhiệt

  nhưng ko phát sáng.

  4. Sự t.dụng của 1 chất vs oxi

  5.Sự tách oxi ra khỏi 1 chất

  6.Chất nhường oxi cho chất khác

  3 Điền CTHH của các chất sao cho phù hợp để hoàn thành các bảng sau.Gọi tên các chất trog bảng:

  a)

  Kim loại

  Oxit

  Bazơ

  Muối

  = SO4

  - Cl

  = PO4

  - HCO3

  1 Na

  2 Mg

  3 Al

  4Fe ( ll)

  5 Fe ( lll)

  b)

  Oxit bazơ

  Bazơ tương ứng

  Oxit axit

  Axit tương ứng

  1 CUO

  5 P2O5

  2

  Al ( OH )3

  6

  H2CO3

  3 K2O

  7

  HNO3

  4

  Ca ( OH )2

  8 SO2

  4 trình bày khái niệm dung dịch chất tan dung môi dung dịch bão hòa dung dịch chưa bão hòa, độ tan của 1 chất trong nước.

  5 viết công thức tính C %=................ ; C m =............

  giúp mình giải bài này với ạ mình đang cần gấp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  Đun 18,47 g PbO trong bình kín chứa 8,96lít khí H2(đktc). Sau một thời gian thu được 18,07g chất rắn A . Xác định thành phần % các chất trong A và thể tích khí trong bình sau phản ứng . Biết rằng các sp đã được làm nguội đến nhiệt độ thường.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach hao

  Đề 2.1

  Câu 19. Hợp chất nào sao đây là Oxit.

  A.NaCl B.NaOH C.Na2O D.NaNO3

  Câu 18. Hợp chất nào sao đây là Ba zơ

  A .K2O. B.KCl C.Ba(OH)2 D.HCl

  Câu 17. .Muối nào sao đây là muối A xit.

  A. CaCO3 B.Ca(HCO3)2 C. CaCl2 D.CaSO4

  Câu 16. Ba zơ nào sau đây tan được trong nước.

  A.Fe(OH)3 B.Cu(OH)2 C.NaOH D.Al(OH)3

  Câu 15. Cho các phản ứng hóa học sau:

  1, 4Na + O2 → 2Na2O 4,Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O

  2, 2 KClO3 → 2KCl + 3O2 5, CaCO3 → CaO + CO2

  3, 2Al +Cl2 → 2AlCl3 6, K2O + H2O→ 2KOH

  Phản ứng nào là phản ứng phân hủy.

  A. 1,2,3 B.1,2,4 C.2,4,5 D.3,4,6

  Câu14) Nồng độ % của dung dịch là:

  A. Số gam chất tan có trong 100g dung dịch.

  B. Số gam chất tan có trong 100g dung môi

  C. Số gam chất tan có trong 1lít dung dịch.

  D. Số gam chất tan tan trong 100 gam dung môi để tạo thành dung dịch bão hoà

  Câu 13) Hãy chọn phát biểu đúng nhất về dung dịch “ Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của”

  A. Chất rắn và chất lỏng C.Chất rắn và chất tan

  B. 2 chất lỏng D. Chất tan và dung môi

  Câu 12) Hòa tan 11,7g NaCl vào nước để được 0,5 lit dung dịch. Dung dịch có nồng độ mol là:

  A. 0,1M; B. 0,2M C.0,3M; D. 0,4M

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Dương Quá

  Đề 2

  Câu 1 : Hãy cho biết các chất sau đây chất nào thuộc hợp chất oxit, axit, bazơ, muối : CO2, MgCl2, NaOH ,H2SO4.

  Câu 2: Cho các chất sau : K, CaO, S. Hãy cho biết chất nào tác dụng với :

  a) Oxi b) Nước . Viết phương trình hóa học xảy ra .

  Câu 3 : Xác định độ tan của muối NaCl trong nước ở 200C. Biết rằng ở nhiệt độ này khi hòa tan hết 72 gam NaCl trong 200 gam nước thì được dung dịch bão hòa .

  Câu 4 : Xác định nồng độ phần trăm của dung dịch khi hòa tan 15 gam HCl vào 45 gam nước .

  Câu 5 : Hòa tan hết 5,6 gam Fe cần vừa đủ 200 gam dung dịch HCl .

  a) Tính thể tích khí H2 thoát ra(đktc) .

  b) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch HCl cần dùng .

  c) Tính nồng độ phần tram của dung dịch sau phản ứng .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Cho các chất KMnO4, Bao2,K,SO3,CuO.Hãy viết phương trình hóa học với các trường hợp:
  a,Chất tác dụng với khí Hidro ở nhiệt độ cao.
  b,Chất tác dụng với nước tạo dung dịch làm quỳ tím hóa xanh hoặc hóa đỏ.
  c,Chất bị nhiệt phân hủy.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  Hòa tan 50g Na2SO4 vào 150g nước ở nhiệt độ 50oc. Cho biết dd thu đc đã bão hòa hay chưa , biết độ tan của Na2SO4 ở 50oc =48,8

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  đề kt 1tiết hóa hkII 8

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh

  cho 200ml dung dịch NaOH 2M phản uứng vs 200g dung dịc H2SO4 4,9%. Tính khối lượng muối sau phản ứng

  5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Viết Khánh

  BỒI DƯỠNG HS GIỎI HÓA 8

  GIÚP EM VỚI MẤY ANH CHỊ :(

  ĐỀ 1

  Câu 1:

  1.1 Từ các chất KClO3; Zn; H2; MnO2; Cu, BaO. Hãy viết các phương trình hóa học cần thiếu ( và ghi điều kiện phản ứng, nếu có) để điều chế Bari hidroxit

  1.2 Cho các phương trình hóa học sau:

  a/ 2A + 5O2 4CO2 + 2H2O

  b/ 2FeS + 10H2SO4 ➝ B + 9SO2+ 10H2O

  c/ H2S + 3/2O2 C + H2O

  d/ Fe3O4 + xD 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

  Xác định x và công thức hóa học của A,B,C,D

  Câu 2: Một hợp chất A có phân tử gồm hai nguyên tử X và một nguyên tử Oxi. Phân tử khối của A bằng 38,75% phân tử khối của CuSO4.

  a/ Xác định công thức hóa học của A?

  b/ Hòa tan X vào nước có pha sẳn vài giọt dung dịch phe-nol-ph-ta-le-in không màu thì có hiện tượng gì xảy ra? Viết phương trình hóa học?

  Câu 3: Cho phản ứng sau: R+ Cl2 RCl3

  Biết rằng để phản ứng hết với 10,8g R cần phải dùng hết 13,44 lít khí Clo

  a/ Xác định R?

  b/ Nếu đốt 10,8g R nói trên trong bình chứa V lít khí Oxi. Sau khi phản ứng kết thúc, người ta cho toàn bộ chất rắn thu được thu được sau phản ứng vào lượng dư axit Clohidric HCl thì thấy có 3,36 lít khí hidro sinh ra.

  Hãy tính V và khối lượng axit đã tham gia phản ứng? Biết rằng oxit bazo tác dụng với axit tạo ra muối và nước

  Câu 4: a/Muối sunfat của nguyên tố R có chứa 28% khối lượng nguyên tố R. Biết R có hóa trị (III). Xác định R?

  b/ Cho 8,2g hồn hợp gồm Mg và 2,8g kim loại R tác dụng với dung dịch chứa 43,8g axit Clohidric. Hỏi sau phản ứng hỗn hợp có tan hết hay không? Vì sao?

  Câu 5: Dẫn từ từ 8,96 lít khí hidro qua m gam oxit FexOy nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, người ta thu được 7,2g nước và 28,4g hồn hợp A gồm 2 chất rắn.

  a/ Tính m?

  b/ Tìm công thức hóa học của oxit trên? Biết rằng A chứa 59,155% khối lượng sắt đơn chất.

  Câu 6: Sau khi nung 142,2g thuốc tím người ta thu được 8,064 lít khí Oxi

  a/ Tính % KMnO4 đã bị phân hủy?

  b/ Tính khối lượng chất rắn còn lại sau khi nung?

  Câu 7: Cho dung dịch natri cacbonat vào 2 ống nghiệm: Ống 1 đựng nước; Ống 2 đựng dung dịch canxi hidroxit

  a/ Nêu hiện tượng xảy ra?

  b/ Biết rằng natri cacbonat tác dụng với canxi hidroxit tạo ra canxi cacbonat và natri hidroxit. Hãy viết phương trình hóa học?

  Lưu ý: Các thể tích khí đo ở đktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  CTHH của đường là C12H22O11

  a, có bao nhiêu mol nguyên tử C,H,O trong 1,5 mol đường

  b, tính khối lượng mol phân tử của đường

  c, trong 1 mol đường có bao nhiêu g mỗi nguyên tố C,H,O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan

  Hỗn hợp khí X gồm H2, C2H4,C3H6. Trong đó số mol của C2H4 bằng số mol của C3H6. Tỉ khối của X so với H2 bằng 7,6. Tính thành phần phần trăm theo thể tích của các khí trong hỗn hợp X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Lan

  Trình bày phương pháp phân biệt 5 dung dịch HCl, NaOH,Na2SO4,NaCL,NaNo3?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA