ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 151 SGK Hóa học 8

Giải bài 4 tr 151 sách GK Hóa lớp 8

Trong 800 ml của một dung dịch có chứa 8 gam NaOH.

a) Hãy tính nồng độ mol của dung dịch này.

b) Phải thêm bao nhiêu ml nước vào 200 ml dung dịch này để được dung dịch NaOH 0,1 M?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Câu a:

Số mol của NaOH là:

\({n_{NaOH}} = \frac{{{m_{NaOH}}}}{{{M_{NaOH}}}} = \frac{8}{{(23 + 16 + 1)}} = 0,2(mol)\)

Vì đơn vị của nồng độ mol là mol/lit nên đổi 800ml thành 0,8 lit

Nồng độ mol của dung dịch là:

\({C_M} = \frac{n}{V} = \frac{{0,2}}{{0,8}} = 0,25(M)\)

Câu b:

Đốt 200ml thành 0,2 lit

Số mol NaOH có trong 200 ml dung dịch NaOH 0,25 M:

\({n_{NaOH}} = {C_M}.V = 0,25.0,2 = 0,05(mol)\)

Thể tích dung dịch NaOH 0,1 M có chứa 0,05 mol NaOH

\({V_d}_d = \frac{n}{{{C_M}}} = \frac{{0,05}}{{0,1}} = 0,5(lit) = 500ml\)

Vậy thể tích nước phải thêm là:

VH2O = 500 – 200 = 300 ml

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 151 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Sam sung

  Ngày chủ nhật xinh đẹp -- chỗ tui có bão

  Dành tặng đến các thánh 1 bài " thư giãn đầu óc "

  bài này tui thư giãn xong thấy toàn sao @@

  =============================

  Có 2 dung dịch H2SO4 ( dung dịch A ) và NaOH ( dung dịch B ) . Trộn 0,2 l dung dich A với 0,3 l dung dịch B được 0,5l dung dịch C . Lấy 20ml dung dịch C , thêm 1 ít quỳ tím vào thấy có màu xanh . Sau đó thêm từ từ dung dịch HCl 0,05M tới khi quỳ tím ( đang ở màu xanh ) chuyển về màu tím thấy hết 40ml dung dịch axit . Trộn 0,3 l dung dịch dung dịch A với 0,2 l dung dịch B được 0,5l dung dịch D . Lấy 20ml dung dịch C , thêm 1 ít quỳ tím vào thấy màu đỏ . Sau đó thêm từ từ dung dịch NaOH 0,1M tới khi quỳ tím đổi thành màu tím thấy hết 80ml dung dịch NaOH

  a , Tính CM của 2 dung dịch A và B

  b , Trộn V (l) dung dịch NaOH và VA (l) dung dịch H2SO4 ở trên ta thu được dung dịch E . Lấy V ml dung dịch E cho tác dụng với 100ml BaCl2 0,15M thu được kết tủa F . Mặt khác lấy V ml dung dịch E cho tác dụng với 100ml dung dịch AlCl3 1M thu được kết tuả G . Nung F hoặc G ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thì đều thu được 3,262 g chất rắn . Tính tỉ lệ VA : VB

  ====================

  P/S : bài này đọc kĩ đề kẻo bội thực -- mik ko có quyền cho GP nhưng mong người tik có thể tik khoảng 2GP cho người trả lời chính xác .... thanks

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Anh Trần

  đường bị lẫn bột sắt và bột lưu huỳnh nêu phương pháp tách từng chất ra khổi hỗn hớp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  Khi nung nóng Canxi Cacbonat( CaCO3) ở nhiệt độ cao trong lò nung thu được Canxi oxit(CaO) và khí Cacbonic (CO2). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng thay đổi như thế nào so với chất rắn ban đầu? Hãy giải thích.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  A là dd HCl B là dung dịch Ba(OH)2

  Trộn 50ml A với 50ml B thu được dd C. Thêm một ít vào C thấy có màu đỏ .Thêm từ từ dd NaOH 0.1M vào C cho tới khi quỳ trở lại màu tím thấy tốn hết 50ml dd NaOH.

  Trộn 50ml A với 150ml B thu được dd D . Thêm một ít vào D thấy có màu xanh.thêm từ từ dd HNO3 0,1M và D cho tới khi quỳ trở lại màu tím.Thấy tốn hết 350ml dd HNO3.

  Tính nồng độ mol dd A và B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  Cho 8,8g hỗn hợp gồm Mg à MgO tác dụng vừa đủ với axit HCl 7,3% . Sau phản ứng thu dc 4,48 lít H2 ở đktc .

  a. Tính% về khối lượng của mỗi chất có trong hoonc hợp ban đầu?

  b. Tính khối lượng dung dịch axit HCl đã tham gia phản ứng ?

  c. Tính C% chất có trong dung dịch thu dc sau phản ứng ?\

  GIÚP MÌNH VS......Thanks mn nhiều!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Câu 1: Độ tan của KCl ở 40o là 40 gam. Số gam KCl có trong 350g dung dịch bão hòa ở nhiệt dộ trên là bao nhiêu?

  Câu 2: Độ tan của muối ăn ( NaCl) ở 20o là 36g. Xác định nồng dộ phần trăm của dung dịch bão hòa ở nhiệt độ trên

  Câu 3: Khi làm bay hơi 50g một dung dịch muối thì thu được 0,5g muối khang. Hỏi lúc đầu dung dịch có nồng độ phần trăm là bao nhiêu?

  Giải chi tiết giùm mình, mình sắp thi rồi, cám ơn nhiều

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương

  Cho C g hh Fe , FeCO3 hòa tan hêta trong 600ml đ HCm thu dk 6,72l hh khí có tỉ khối đối vs H2 là 8 và dd A.

  a,tinh Cm của dd HCm đem dùng

  b,tìm m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  Trộn 100ml dd \(MgCl_2\) 2M với 150ml dd \(Ba\left(OH\right)_2\) 1,5M được dd A (D=1,12g/ml) và kết tủa B. Đem kết tủa B nung nóng ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được chất rắn D

  a) Tính khối lượng rắn D

  b) Xác định nồng độ mol/l và nồng độ % của dd A( xem thể tích dd thay đổi không đáng kể)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  cho 300 ml dung dịch CuSO4 vào 200ml dung dịch NaOH sau phản ứng thi đc 1 kết tủa. Đem nung kết tủa được 1,6 chất rắn

  a)Tính khối lượng của kết tủa
  b)Tính nồng độ mol các chất sau phản ứng HELP ME!!
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka

  cho 8 gam MgO tác dụng vừa đủ với 294 gam dung dịch H2SO4 . Tính nồng độ dung dịch H2SO4 đã phản ứng.Tính nồng độ phần trăm dung dịch sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai

  Tách riêng các chất sau ra khỏi hỗn hợp :
  1. Bột sắt và muối ăn
  2. Bột than và mạt sắt
  3. Tinh bột và muối
  4. Bột sắn dây, muối ăn
  5. Bột sắt, lưu huỳnh, muối ăn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  1 hỗn hợp gồm H2 và O2 chiếm 6,72 lít(đttc). Khối lượng là 3,6 g. Tính % các chất trong hỗn hợp theo thể tích và khối lượng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông

  1.a) Oxi hóa hoàn toàn 1 lượng Al bằng khí 02. Sau pư khối lượng Al tăng lên 4,8 g. Tính mAl ban đầu.

  b) Oxi hóa hoàn toàn 7.8 g h.hợp gồm Mg và Al thu được 14.2 g 2 oxit. Tính % khối lượng mỗi kim loại ban đầu.

  2.Đem phân hủy 5.8 g Mg(OH)2 đến khối lượng không đổi thi khối lượng chất rắn giảm đi 1.8g. Biết quá trình phân hủy tạo thành oxit tương ứng và nước. Tính khối lượng chất rắn sau khi nung.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Goc pho

  ai có đề thi khảo sát, thi hs giỏi8 hóa k cho em xin ảnh làm thử ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Đào

  Đặt cốc A đựng dung dịch HCl và cốc B đựng dung dịch H2SO4 loãng vào hai đĩa cân sao cho cân ở vị trí thăng bằng. Sau đó làm thí nghiệm như sau:

  - Cho 11,2 gam Fe vào cốc đựng dung dịch HCl

  - Cho M gam Al vào cốc đựng dung dịch H2SO4

  Khi cả Fe và Al đều tan hoàn toàn thấy cân ở vị trí thăng bằng. Tính m?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  Nung 400 gam đá vôi chứa 90% CaCO3, phần còn lại là đá trơ. Sau một thời gian thu được chất rắn X và khí Y.

  a) Tính khối lượng chất rắn X biết hiệu suất phản ứng phân hủy CaCO3 là 75%?

  b) Tình % khối lượng CaO trong chất rắn X và thể tích khí Y thu được?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Ha

  ĐỐt cháy hoàn toàn 13,8 gam hh B gồm :C2H2 ; C2H4; C2H6 thu đc V lít khí CO2 (đktc) và 16,2 gam nước .Tính V và số mol hh B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Bảo An

  Cho 43,7 gam hỗn hợp 2 kim loại Zn và Fe tác dụng với dung dịch HCl sinh ra 15,68 lít khí H2(ở đktc).

  a) Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp trên.

  b) Tính khối lượng sắt sinh ra khi cho toàn bộ khí H2 thu được ở trên tác dụng hoàn toàn với 46,4 gam Fe3O4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  Câu 1: Dẫn \(14,8\) \(g\) oxit sắt qua khí CO dư thấy \(8,4\) \(g\) chất rắn

  a) Xác định CTHH của oxit

  b) Dẫn toàn bộ lượng khí thu được qua dung dịch nước vôi trong dư. Tính khối lượng kết tủa?

  Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn \(1,12\) \(l\) \(C_2H_2\) (đktc)

  a) Viết PTHH

  b) Tính \(V_{kk}\) cần dùng biết trong không khí có chứa \(20\%\) \(V_{O_2}\)

  c) Tính \(V_{CO_2}\) (đktc) tạo thành trong phản ứng trên?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  Bài toán 1: Cho 32,5 gam kẽm tác dụng với dung dịch axit clohiđric dư.

  a) Viết PTHH.

  b) Tính thể tích khí hiđro sinh ra (đktc)

  c) Tính khối lượng lượng muối kẽm clorua tạo thành ?

  Bài toán 2: Cho 5,4 gam nhôm phản ứng với dung dịch axit clohiđric (đủ) tạo thành muối nhôm clorua và khí hiđro.

  a) Viết PTHH

  b) Tính thể tích khí hiđro thu được (đktc)

  c) Tính khối lượng muối nhôm clorua tạo thành ?

  Bài toán 3: Cho 5,6 gam sắt tác dụng với dung dịch có chứa 0,4 mol axit clohiđric thu được muối sắt (II) clorua và khí hiđro.

  a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra ?

  b) Tính thể tích khí Hidro thu được ( ở đktc )

  c) Tính số mol muối sắt (II) clorua tạo thành ?

  Bài toán 4:

  Cho 9,2 gam natri vào nước (dư ) .

  a, Viết phương trình phản ứng xảy ra.

  b, Tính thể tích khí thoát ra(đktc) .

  c, Tính khối lượng của hợp chất bazơ tạo thành sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu thủy

  Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít H2 trong 3,36 lít O2. Ngưng tụ sản phẩm thu được chất lỏng A và khí B. Cho toàn bộ khí B phản ứng hết với 5,6 gam Fe thu được hỗn hợp chất rắn C. Hoà tan toàn bộ chát rắn C vào dung dịch chứa 14,6 gam HCl thu được dung dịch D và khí E. Xác định các chất có trong A,B,C,D,E. Tính khối lượng mỗi chất có trong A và C và số MOL các chát có trong dung dịch D. Biết

  Fe+O2->Fe3O4

  Fe+HCl->FeCl2+H2

  Fe3O4+HCl->FeCl2+FeCl3+H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  Cho các chất sau : CuO; Fe3O4; CaO; ZnO; P2O5; SO2; CO; Al2O3; K2O; dd KOH; dd H2SO4 loãng. Chất nào tác dụng với nhau từng đôi một.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan
  Hiện tượng Giải thích. Viết PTHH

  Mẩu natri chuyển động như thế nào ?

  Mẩu natri có giữ mguyên hình dạng ban đầu không ?

  Khí thoát ra là khí gì ?

  Cách chứng minh khí đó.

  Sau khi kết thúc thí nghiệm, lấy 1 ml dung dịch đem cô cạn

  trên mặt kính đồng hồ sẽ thấy chất rắn trắng tạo thành, đó là

  natri hiđroxit (NaOH).

  Viết PTHH của phản ứng xảy ra.

  ....................................

  ....................................

  ....................................

  ....................................

  ....................................

  ....................................

  ....................................

  ...................................

  Mình đang cần gấp! Mai học rồibucminh!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến

  Cho 1 lượng hỗn hợp gồm Ag và Zn tác dụng với lượng dư dung dịch axit H2SO4, thu được 5,6 lít H2(đktc). Sau phản ứng thấy còn 6,25 g một chất rắn không tan. Tính thành phần % về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  1,cho 50ml dung dịch HNO3 8M được pha loãng đến 200ml tính nồng độ mol của dung dịch HNO3 sau khi pha loãng

  2, cho 16gam CUSO4 hòa tan vào nước để thu được 20ml dung dịch.tính nồng độ mol/l của dung dịch thu được

  3, cho 5,6g FE phản ứng hoàn toàn vs dung dịch HCL

  a,tính thể tích hidro thu được ở đktc

  b, tính khối lượng muối FECL2

  c, nếu dùng lượng hidro để khử 8g CUO thì thu được bao nhiêu gam CU

  d, nếu muốn thu lượng hidro thì cần bao nhiêu gam AL để tác dụng hoàn toàn vs dung dịch HCL

  HELP ME MAI PẢI NỘP RÙI

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1