YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 151 SGK Hóa học 8

Giải bài 4 tr 151 sách GK Hóa lớp 8

Trong 800 ml của một dung dịch có chứa 8 gam NaOH.

a) Hãy tính nồng độ mol của dung dịch này.

b) Phải thêm bao nhiêu ml nước vào 200 ml dung dịch này để được dung dịch NaOH 0,1 M?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Câu a:

Số mol của NaOH là:

\({n_{NaOH}} = \frac{{{m_{NaOH}}}}{{{M_{NaOH}}}} = \frac{8}{{(23 + 16 + 1)}} = 0,2(mol)\)

Vì đơn vị của nồng độ mol là mol/lit nên đổi 800ml thành 0,8 lit

Nồng độ mol của dung dịch là:

\({C_M} = \frac{n}{V} = \frac{{0,2}}{{0,8}} = 0,25(M)\)

Câu b:

Đốt 200ml thành 0,2 lit

Số mol NaOH có trong 200 ml dung dịch NaOH 0,25 M:

\({n_{NaOH}} = {C_M}.V = 0,25.0,2 = 0,05(mol)\)

Thể tích dung dịch NaOH 0,1 M có chứa 0,05 mol NaOH

\({V_d}_d = \frac{n}{{{C_M}}} = \frac{{0,05}}{{0,1}} = 0,5(lit) = 500ml\)

Vậy thể tích nước phải thêm là:

VH2O = 500 – 200 = 300 ml

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 151 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON