AMBIENT

Bài tập 3 trang 151 SGK Hóa học 8

Giải bài 3 tr 151 sách GK Hóa lớp 8

Biết \(S_{K_{2}SO_{4}_{(20^0C)}}\) = 11,1 g. Hãy tính nồng độ phẩn trăm của dung dịch K2SO4 bão hòa ở nhiệt độ này?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Đề bài cung cấp số liệu về độ tan. Nhắc lại định nghĩa Độ tan (S) của một chất trong nước là số gam chất đó hòa tan trong 100 gam H2O để tạo thành dung dịch bão hòa ở nhiệt độ xác định.

Như vậy trong 100 gam nước sẽ có chứa 11,1 gam K2SO4. Khối lượng dung dịch = 100 + 11,1 = 111,1 (gam)

Nồng độ phần trăm của dung dịch K2SO4 bão hòa ở nhiệt độ 200C là:

\(C\% = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100 = \frac{{11,1}}{{111,1}}.100 = 9,99\%\)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 151 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Bảo An

  Cho 43,7 gam hỗn hợp 2 kim loại Zn và Fe tác dụng với dung dịch HCl sinh ra 15,68 lít khí H2(ở đktc).

  a) Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp trên.

  b) Tính khối lượng sắt sinh ra khi cho toàn bộ khí H2 thu được ở trên tác dụng hoàn toàn với 46,4 gam Fe3O4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  Câu 1: Dẫn \(14,8\) \(g\) oxit sắt qua khí CO dư thấy \(8,4\) \(g\) chất rắn

  a) Xác định CTHH của oxit

  b) Dẫn toàn bộ lượng khí thu được qua dung dịch nước vôi trong dư. Tính khối lượng kết tủa?

  Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn \(1,12\) \(l\) \(C_2H_2\) (đktc)

  a) Viết PTHH

  b) Tính \(V_{kk}\) cần dùng biết trong không khí có chứa \(20\%\) \(V_{O_2}\)

  c) Tính \(V_{CO_2}\) (đktc) tạo thành trong phản ứng trên?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  Bài toán 1: Cho 32,5 gam kẽm tác dụng với dung dịch axit clohiđric dư.

  a) Viết PTHH.

  b) Tính thể tích khí hiđro sinh ra (đktc)

  c) Tính khối lượng lượng muối kẽm clorua tạo thành ?

  Bài toán 2: Cho 5,4 gam nhôm phản ứng với dung dịch axit clohiđric (đủ) tạo thành muối nhôm clorua và khí hiđro.

  a) Viết PTHH

  b) Tính thể tích khí hiđro thu được (đktc)

  c) Tính khối lượng muối nhôm clorua tạo thành ?

  Bài toán 3: Cho 5,6 gam sắt tác dụng với dung dịch có chứa 0,4 mol axit clohiđric thu được muối sắt (II) clorua và khí hiđro.

  a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra ?

  b) Tính thể tích khí Hidro thu được ( ở đktc )

  c) Tính số mol muối sắt (II) clorua tạo thành ?

  Bài toán 4:

  Cho 9,2 gam natri vào nước (dư ) .

  a, Viết phương trình phản ứng xảy ra.

  b, Tính thể tích khí thoát ra(đktc) .

  c, Tính khối lượng của hợp chất bazơ tạo thành sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu thủy

  Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít H2 trong 3,36 lít O2. Ngưng tụ sản phẩm thu được chất lỏng A và khí B. Cho toàn bộ khí B phản ứng hết với 5,6 gam Fe thu được hỗn hợp chất rắn C. Hoà tan toàn bộ chát rắn C vào dung dịch chứa 14,6 gam HCl thu được dung dịch D và khí E. Xác định các chất có trong A,B,C,D,E. Tính khối lượng mỗi chất có trong A và C và số MOL các chát có trong dung dịch D. Biết

  Fe+O2->Fe3O4

  Fe+HCl->FeCl2+H2

  Fe3O4+HCl->FeCl2+FeCl3+H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  Cho các chất sau : CuO; Fe3O4; CaO; ZnO; P2O5; SO2; CO; Al2O3; K2O; dd KOH; dd H2SO4 loãng. Chất nào tác dụng với nhau từng đôi một.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan
  Hiện tượng Giải thích. Viết PTHH

  Mẩu natri chuyển động như thế nào ?

  Mẩu natri có giữ mguyên hình dạng ban đầu không ?

  Khí thoát ra là khí gì ?

  Cách chứng minh khí đó.

  Sau khi kết thúc thí nghiệm, lấy 1 ml dung dịch đem cô cạn

  trên mặt kính đồng hồ sẽ thấy chất rắn trắng tạo thành, đó là

  natri hiđroxit (NaOH).

  Viết PTHH của phản ứng xảy ra.

  ....................................

  ....................................

  ....................................

  ....................................

  ....................................

  ....................................

  ....................................

  ...................................

  Mình đang cần gấp! Mai học rồibucminh!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến

  Cho 1 lượng hỗn hợp gồm Ag và Zn tác dụng với lượng dư dung dịch axit H2SO4, thu được 5,6 lít H2(đktc). Sau phản ứng thấy còn 6,25 g một chất rắn không tan. Tính thành phần % về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  1,cho 50ml dung dịch HNO3 8M được pha loãng đến 200ml tính nồng độ mol của dung dịch HNO3 sau khi pha loãng

  2, cho 16gam CUSO4 hòa tan vào nước để thu được 20ml dung dịch.tính nồng độ mol/l của dung dịch thu được

  3, cho 5,6g FE phản ứng hoàn toàn vs dung dịch HCL

  a,tính thể tích hidro thu được ở đktc

  b, tính khối lượng muối FECL2

  c, nếu dùng lượng hidro để khử 8g CUO thì thu được bao nhiêu gam CU

  d, nếu muốn thu lượng hidro thì cần bao nhiêu gam AL để tác dụng hoàn toàn vs dung dịch HCL

  HELP ME MAI PẢI NỘP RÙI

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  Phan biet 4 lo lo chua nuoc cat dung dich NaOH, dung dich HCl, dung dich NaCl bang cach nao

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  Nhận định nào sau đây đúng về phi kim ?

  A. Phi kim đều dẫn điện , dẫn nhiệt

  B. Phi kim chỉ tồn tại ở hai trạng thái rắn và khí

  C. Phi kim thường có nhiệt độ nóng chảy thấp

  D.phi kim đều là các chất rất độc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  Bài 1:Trộn lẫn 150ml dung dịch H2SO4 2M vào 200g dung dịch H2SO4 5M( D = 1,29g/ml ). Tính nồng độ mol/l của dung dịch H2SO4nhận được.

  Bài 2:Trộn 1/3 (l) dung dịch HCl (dd A) với 2/3 (l) dung dịch HCl (dd B) được 1(l) dung dịch HCl mới (dd C). Lấy 1/10 (l) dd C tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 8,61g kết tủa.

  a) Tính nồng độ mol/l của dd C.

  b) Tính nồng độ mol/l của dd A và dd B. Biết nồng độ mol/l dd A = 4 nồng dộ mol/l dd B.

  Bài 3:Trộn 200ml dung dịch HNO3 (dd X) với 300ml dung dịch HNO3 (dd Y) được dung dịch (Z). Biết rằng dung dịch (Z) tác dụng vừa đủ với 7g CaCO3.

  a) Tính nồng độ mol/l của dung dịch (Z).

  b) Người ta có thể điều chế dung dịch (X) từ dung dịch (Y) bằng cách thêm H2O vào dung dịch (Y) theo tỉ lệ thể tích: VH2O: Vdd(Y) = 3:1.

  Tính nồng độ mol/l dung dịch (X) và dung dịch (Y)? Biết sự pha trộn không làm thay đổi đáng kể thể tích dung dịch.

  Bài 4:Để trung hoà 50ml dung dịch NaOH 1,2M cần V(ml) dung dịch H2SO4 30% (D = 1,222g/ml). Tính V?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  Cho 2,24 lít khí CO2 (ĐKTC) vào bình chứa 150ml dd NAOH 1M.Hãy xác định muối tạo thành khối lượng bao nhiêu gam?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai

  hãy cho biết các phương pháp điều chế clo?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất có CTHH CxHy. Sau đó ấp thụ toàn bộ sản phẩm vào dd Ca(OH)2 dư thì thấy có 30g kết tủa và khối lượng dd giảm xuống 6g. Xác định CTHH của CxHy, biết CTHH này trùng với CT đơn giản nhất.

  Câu 2: Cho 16,8g muối cacbonat của một kim loại dd HCl dư thì thu được kí A. Sục toàn bộ khí A vào 150ml dd Ca(OH)2 1M thì thấy có 10g kết tủa. Xác định kim loại trên và CTHH của muối này?

  Câu 3: Nung hỗn hợp gồm CuO và FeO với C có dư thì được chất rắn A và khí B. Cho B tác dụng với nước vôi trong dư thì thu được 8g kết tủa. Chất rắn A tác dụng với 73g dd HCl 10% thì vừa đủ.

  a) Viết các PTHH.

  b) Tính thành phần % theo khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu.

  Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 33g hỗn hợp X gồm Al và Fe vào 600ml dd HCl 1,5M. Hỏi hỗn hợp X có tan hết không?

  Câu 5: Cho 3,87g hỗn hợp A gồm Mg và Al vào 250ml dd X chứa ãit HCl 1M và H2SO4 0,5M được dd B và 4,368 lít H2 (đktc).

  a) Hãy chứng minh rằng trong dd B vẫn còn dư axit?

  b)Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

  Câu 6: Hòa tan 1,28g hỗn hợp gồm Fe và một oxit sắt trong dd HCl dư thấy thoát ra 0,224 lít khí (đktc), mặt khác lấy 6,4 hỗn hợp đó khử bằng H2 dư thì thu được 5,6g chất rắn.

  a) Viết PTHH.

  b) Xác định CT oxit sắt.

  Câu 7: Dẫn H2 dư qua 25,6g hỗn hợp A gồm Fe3O4, MgO, CuO nung nóng đến phản ứng hoàn toàn, sau phản ứng thu được 20,8g chất rắn. Mặt khác 12,8g A tác dụng vừa đủ với 225ml dd HCl 2M.

  a) Viết các PTHH.

  b) Tính % các chất trong A.

  Câu 8: Cho dòng CO đi qua ống sứ đựng 31,2g hỗn hợp gồm CuO và FeO nung nóng thu được chất rắn A. Cho khí đi ra khỏi ống sứ lội chậm qua 1 lít dd Ba(OH)2 0,2M thấy tạo thành 29,55g kết tủa. Tính khối lượng của A.

  Giúp mình với mấy bạn/Làm được câu nào thì làm nha!!!

  THANK YOU nhìu!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  Bài 1: Làm bay hơi 300g nước ra khỏi 700g dd muối 12% nhận thấy có 5g muối tách khỏi dung dịch bão hoà. Hãy xác định nồng độ % của dd muối bão hoà trong điều kiện thí nghiệm trên.

  Bài 2:

  a) Dung dịch axit clohidric HCl bán trên thị trường có nồng độ cao nhất là 37% khối lượng riêng D = 1,19 g/ml. Tính nồng độ mol của dd.

  b) Xác định nồng độ % của dd HCl 10,81 M có khối lượng riêng D = 1,17 g/ml

  Bài 3*: a) Hoà tan 2g NaCl trong 8g H2O. Tính nồng độ % của dd.

  b) Chuyển sang nồng độ % dd NaOH 2M có khối lượng riêng D = 1,08 g/ml.

  c) Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế được 3l dd NaOH 10% biết khối lượng riêng của dd là 1,115g/ml.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  LÀM GIÚP VỚI các chế!!!!!!!!!!

  HgO+O2------------->

  C5H+O2-------------->

  C4H9O+O2--------------->

  HgO+H2---------------->

  C5H+H2---------------->

  C4H9O+H2--------------->

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh

  Hòa tan 30g SO3 vào nước được 250 ml dung dịch H2 SO4

  a Tính nồng độ mol của dung dịch thu được

  b Tính khối lượng este cần dùng để phản ứng hết với dung dịch ở trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  1/ Với 280kg đá vôi có chứa 25% tạp chất thì có thể điều chế được bao nhiêu kg vôi sống, biết hiệu suất của phản ứng đạt 80%.

  2/ Trộn 120g dung dịch KOH 20% với 280g dung dịch KOH 10% sẽ thu được dung dịch trên có nồng độ phần trăm là bao nhiêu ?

  3/ Hòa tan 8,1g kim loại M chưa rõ hóa trị bằng dung dịch HCl thì thu được 10,08l khí (ở đktc). Vậy M là kim loại nào trong 4 kim loại: Fe, Cu, Al, Mg ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien

  trong một giờ thwucj hành bạn nam làm thí nghiệm như sau : Đặt cốc (1) đựng dd HCl và cốc (2) đựng dd H2SO4 loãng vào 2 đĩa cân sao cho cân ở vị trí cân bằng . sau đó Nam làm thí nghiệm :

  - thí nghiệm (1) : cho 13g kẽm vào cố 1 đựng HCl

  - thí nghiệm 2 : cho a gam nhôm vào cốc 2 đựng dd H2SO4

  khi cả kẽm và nhôm hoàn tan hoàn toàn thấy cân vẫn ở vị trí cân bằng . em hãy giúp nam tìm giái trị a

  giúp tui @Anh Hoàng Vũ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh

  Câu 7: Hòa tan hoàn toàn một lượng kim loại M có hóa trị II bằng ddHCl 14,6% vùa đủ thu được một dung dịch có nồng độ 24,15%. Tìm tên kim loại M?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu

  1.Cho 13 g hỗn hợp gồm Fe, Mg, Zn phản ứng với 1,2 mol HCl. Chứng tỏ rằng A đã tan hết.

  2. Cho 3,87 g hỗn hợp gồm Al, Mg phản ứng với 250 ml dd X chứa HCl 1M và H2SO4 0,5M. Sau khi phản ứng kết thúc được dd B và 4,368 lít khí. Chứng tỏ rằng dd B còn axit dư. Tính% khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu

  Mọi người giúp mình nha!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
?>