YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 67 SGK Hóa học 8

Giải bài 1 tr 67 sách GK Hóa lớp 8

Kết luận nào đúng?

Nếu hai chất khí khác nhau mà có thể tích bằng nhau (đo cùng nhiệt độ và áp suất) thì:

a) Chúng có cùng số mol chất.

b) Chúng có cùng khối lượng.

c) Chúng có cùng số phân tử.

d) Không có kết luận được điều gì cả.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 1

Nếu hai chất khí khác nhau mà có thể tích bằng nhau (đo cùng nhiệt độ và áp suất) thì:

- Chúng có cùng số mol chất.

- Chúng có cùng số phân tử.

⇒ Kết luận đúng: a) và c)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 67 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON