YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 67 SGK Hóa học 8

Giải bài 3 tr 67 sách GK Hóa lớp 8

Hãy tính:

a) Số mol của: 28 gam Fe 64 gam Cu 5,4 gam Al.

b) Thể tích khí (đktc) của 0,175 mol CO2; 1,25 mol H2; 3 mol N2.

c) Số mol và thể tích của hỗn hợp khí (đktc) gồm có 0,44g CO2 0,04g H2 và 0,56g N2.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Câu a:

nFe = 28 : 56 = 0,5 mol

nCu = 64 : 64 = 1 mol

nAl = 5,4 : 27 = 0,2 mol

Câu b:

VCO2 = 22,4 .0,175 = 3,92 lit.

VH2 = 22,4 .1,25 = 28 lit.

VN2 = 22,4.3 = 67,2 lit.

Câu c:

Số mol của hỗn hợp khí bằng tổng số mol của từng khí.

nCO2 = 0,44 : 44 = 0,01 mol

nH2 = 0,04 : 2 = 0,02 

nN2 = 0,56 : 22,4 = 0,02 mol

Vhh khí = (0,01 + 0,02 + 0,02).22,4 = 1,12 lit.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 67 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON