YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 67 SGK Hóa học 8

Giải bài 4 tr 67 sách GK Hóa lớp 8

Hãy cho biết khối lượng của những lượng chất sau:

a) 0,5 mol nguyên tử N; 0,01 mol nguyên tử Cl; 3 mol nguyên tử O;

b) 0,5 mol phân tử N2; 0,10 mol phân tử Cl2; 3 mol phân tử O2

c) 0,1 mol Fe; 2,15 mol Cu, 0,8 mol H2SO4; 0,5 mol CuSO4

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Câu a:

mN = 0,5.14 = 7 gam.

mCl = 0,1.35,5 = 3,55 gam

mO = 3.16 = 48 gam.

Câu b:

mN2 = 0,5.28 = 14 gam

mCl2 = 0,1.71 = 7,1 gam

mO2 = 3.32 = 96 gam

Câu c:

mFe = 0,1.56 = 5,6 gam

mCu = 2,15.64 = 137,6 gam

mH2SO4 = 0,8.98 = 78,4 gam.

mCuSO4 = 0,5.160 = 80 gam

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 67 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF