YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 67 SGK Hóa học 8

Giải bài 6 tr 67 sách GK Hóa lớp 8

Hãy vẽ những hình khối chữ nhật để so sánh thể tích các khí sau (đktc): 1gH2; 8g O2; 3,5gN2; 33gCO2

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

nH2 = 1 : 2 = 0,5 mol

nO2 = 8 : 32 = 0,25 mol

nN2 = 3,5 : 28 = 0,125 mol

nCO2 = 33 : 44 = 0,75 mol

Sơ đồ biểu thị về tỉ lệ thể tích cúa các khí.

Bài 6 SGK Hóa học 8 trang 67

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 67 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON