ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 19 Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 19 về Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (11 câu):

  • A. 18 gam
  • B. 1,8 gam
  • C. 9 gam
  • D. 0,5 gam
  • A. 1 lit
  • B. 2 lit
  • C. 11,2 lit
  • D. 0,5 gam
   
   
  • A. H2
  • B. SO2
  • C. O2
  • D. Cu
  • A. 2,24 lit và 2,4 lit
  • B. 22,4 và 2,4
  • C. 2,4 lit và 22,4 lit
  • D. 2,4 và 2,24 lit
  • A. Chúng có cùng số mol chất
  • B. Chúng có cùng khối lượng
  • C. Chúng có cùng số phân tử
  • D. Cả hai đáp án A và C đều đúng
 • Câu 6:

  Nếu 2 chất khác nhau nhưng có ở cùng nhiệt độ và áp suất, có thể tích bằng nhau thì

  • A. Cùng khối lượng
  • B. Cùng số mol
  • C. Cùng tính chất hóa học
  • D. Cùng tính chất vật lí
 • Câu 7:

  Thể tích của CH4 ở đktc khi biết m = 96 g

  • A. 134,4 lít
  • B. 0,1344 lít
  • C. 13,44 lít
  • D. 1,344 lít
 • Câu 8:

  Số mol của 19,6 g H2SO4

  • A. 0,2 mol
  • B. 0,1 mol
  • C. 0,12 mol
  • D. 0,21 mol
 • Câu 9:

  Chọn đáp án đúng: Số mol của 12g O2, 1,2 g H2, 14 g N2

  • A. 0,375 mol; 0,6 mol; 0,5 mol
  • B. 0,375 mol; 0,5 mol; 0,1 mol
  • C. 0,1 mol; 0,6 mol; 0,5 mol
  • D. 0,5 mol; 0,375 mol; 0,3 mol
 • Câu 10:

  Cho phương trình sau, tính khối lượng chất tạo thành biết 2,3 g Na

  4Na + O2 → 2Na2O

  • A. 0,31 g
  • B. 3 g
  • C. 3,01 g
  • D. 3,1 g
 • Câu 11:

  Cho nN2 = 0,9 mol và mFe = 50,4 g. Kết luận đúng

  • A. Cùng khối lượng
  • B. Cùng thể tích
  • C. Cùng số mol
  • D. mFe < mN2
 

 

 

YOMEDIA
1=>1