YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 67 SGK Hóa học 8

Giải bài 5 tr 67 sách GK Hóa lớp 8

Có 100g khí oxi và 100g khí cacbon đioxit cả hai khí đều ở 25oC và 1atm. Biết rằng thể tích mol khí ở những điều kiện này có thể tích là 24l. Nếu trộn hai khối lượng khí trên với nhau (không có phản ứng xảy ra) thì hỗn hợp khí thu được có thể tích là bao nhiêu?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

nO2 = 100 : 32 = 3,125 mol

nCO2 = 100 : 44 = 2,273 mol

Vhh khí ở 20oC và 1atm là: 24.(3,125 + 2,273) = 129,552l.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 67 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON