YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 19.6 trang 27 SBT Hóa học 8

Bài tập 19.6 trang 27 SBT Hóa học 8

Phải lấy bao nhiêu gam của mỗi chất khí sau để chúng cùng có thể tích khí là 5,6 lit ở đktc:

a) CO   

b) CH4   

c) O2    

d) N2 

e) Cl2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.6

5,6 lit khí ở đktc có số mol: n = 5,6 : 22,4 = 0,25(mol)

Để thể tích các khí đều bằng nhau là 5,6 lít (đktc) thì chúng có khối lượng:

mCO2 = nCO2.MCO2 = 0,25.44 = 11(g)

mCH4 = nCH4.MCH4 = 0,25.16 = 4(g)

mO2 = nO2.MO2 = 0,25.32 = 8(g)

mN2 = nN2.MN2 = 0,25.28 = 7(g)

mCl2 = nCl2.MCl2 = 0,25.71 = 17,75(g)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.6 trang 27 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF