YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 67 SGK Hóa học 8

Giải bài 2 tr 67 sách GK Hóa lớp 8

Câu nào diễn tả đúng?

Thể tích mol của chất khí phụ thuộc vào:

a) Nhiệt độ của chất khí.

b) Khối lượng mol của chất khí.

c) Bản chất của chất khí.

d) Áp suất của chất khí.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 2

Thể tích mol của chất khí phụ thuộc vào:

- Nhiệt độ của chất khí.

- Áp suất của chất khí.

⇒ Diễn tả đúng a) và d).

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 67 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON