YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Thủy phân hoàn toàn 50,75 gam peptit X thu được 22,25 gam alanin và 37,5 gam glyxin. X thuộc loại:

  • A. tetrapeptit. 
  • B. tripeptit. 
  • C. đipeptit. 
  • D. pentapeptit.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  nAla = 0,25 mol; nGly = 0,5 mol
  ⇒ X có dạng [Ala-(Gly)2]n
  ⇒ X có thể là tripepit, hexapeptit... (3n) 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 508

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF