ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thủy phân hoàn toàn 50,75 gam peptit X thu được 22,25 gam alanin và 37,5 gam glyxin. X thuộc loại:

  • A. tetrapeptit. 
  • B. tripeptit. 
  • C. đipeptit. 
  • D. pentapeptit.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  nAla = 0,25 mol; nGly = 0,5 mol
  ⇒ X có dạng [Ala-(Gly)2]n
  ⇒ X có thể là tripepit, hexapeptit... (3n) 

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 508

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1