AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Amino axit X có công thức H2N – CxHy – (COOH)2. Cho 0,1 mol X vào 0,2 lít dung dịch HSO4 0,5M, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với 100ml  dung dịch gồm NaOH 1M và KOH 3M thu được dung dịch chứa 36,7 gam muối. Phần trăm khối lượng của nito trong X là:

  • A. 11,966%.
  • B. 10,687%. 
  • C. 10,526%. 
  • D. 10,526%. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gọi a là mol của a.a X
  Ta xem như ban đầu X chưa phản ứng với H2SO4.
  Trong dung dịch Y gồm X và H2SO4.
  (Lưu ý: X có 2 nhóm COOH)
  Tổng mol H+ = 2nX + \(2n_{H_{2}SO_{4}}\) = 2a + 0,2
  - Phản ứng trung hòa: nH+ = nOH-
                  → 2a + 0,2 = 0,4 → a = 0,1
                    H+ + OH- → H2O
                   0,4      0,4      0,4
  Bảo toàn khối lượng:
  \(\\ m_{a.a} + m_{H_{2}SO_{4}} + m_{NaOH} + m_{KOH} = m_{muoi} + m_{H_{2}O} \\ m_{a.a} = 36,7 + 18.0,4 - 98.0,1 - 40.0,1 - 56.0,3 = 13,3\)
  \(\\ \Rightarrow M_{a.a}=133 \\ \%N=\frac{14}{133}.100\% = 10,526 \ \%\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA