• Câu hỏi:

  Cho 0,02 mol amino axit X (trong phân tử có một nhóm -NH2) phản ứng vừa đủ với 40 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch chứa 3,82 gam muối. Công thức của X là:

  • A. H2N-C2H4-COOH.
  • B. H2N-C2H3-(COOH)2.
  • C. H2N-CH2-COOH.
  • D. H2N-C3H5-(COOH)2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  nNaOH = 0,04 mol = 2nX ⇒ X có 2 nhóm COOH.
  ⇒ X: H2N - R(COOH)2 ⇒ muối: H2N - R(COONa)2
  ⇒ Mmuối = R + 150 = 191 ⇒ R = 41 (C3H5)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC