YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho 0,02 mol amino axit X (trong phân tử có một nhóm -NH2) phản ứng vừa đủ với 40 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch chứa 3,82 gam muối. Công thức của X là:

  • A. H2N-C2H4-COOH.
  • B. H2N-C2H3-(COOH)2.
  • C. H2N-CH2-COOH.
  • D. H2N-C3H5-(COOH)2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  nNaOH = 0,04 mol = 2nX ⇒ X có 2 nhóm COOH.
  ⇒ X: H2N - R(COOH)2 ⇒ muối: H2N - R(COONa)2
  ⇒ Mmuối = R + 150 = 191 ⇒ R = 41 (C3H5)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 507

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF