AMBIENT
 • Câu hỏi:

  X là một α-amino axit no (phân tử chỉ có 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH). Cho 0,03 mol X tác dụng với dung dịch chứa 0,05 mol HCl thu được dung dịch Y. Thêm 0,1 mol NaOH vào Y, sau phản ứng đem cô cạn thu được 7,895 gam chất rắn. X là:

  • A. glyxin.
  • B. alanin. 
  • C. valin.
  • D. lysin.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  HCl + NaOH → NaCl + H2O
  0,05                  0,1         0,05
  X + NaOH → Muối + H2O (1)
  0,03   0,03     0,03    0,03
  mc.rắn = mmuối (1) + mNaOH dư + mNaCl
  mc.rắn (1) = 7,895 – 0,02.40 – 0,05.58,5 = 4,17 gam
  ⇒ Mmuối = 1,17 / 0,03 = 139
  ⇒ MX = 139 – 22 = 117
  ⇒ X là Valin 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA