YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  So sánh nào sau đây không đúng:

  • A. Tính bazo tăng dần: C6H5NH2; CH3NH2; (CH3)2NH.
  • B. pH tăng dần ( dung dịch có cùng CM): Alanin; Axit glutamic; Glyxin; Valin.
  • C. Số đồng phân tăng dần: C4H10; C4H9Cl; C4H10O; C4H11N.
  • D. Nhiệt độ sôi tăng dần: C4H10; CH3COOC2H5; C2H5OH; CH3COOH.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Vì axit glutamic có 2 nhóm COOH so với 1 nhóm NH2 ⇒ pH axit
  Alanin có 1 nhóm COOH và 1 nhóm NH2 ⇒ pH trung tính

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 506

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF