ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  So sánh nào sau đây không đúng:

  • A. Tính bazo tăng dần: C6H5NH2; CH3NH2; (CH3)2NH.
  • B. pH tăng dần ( dung dịch có cùng CM): Alanin; Axit glutamic; Glyxin; Valin.
  • C. Số đồng phân tăng dần: C4H10; C4H9Cl; C4H10O; C4H11N.
  • D. Nhiệt độ sôi tăng dần: C4H10; CH3COOC2H5; C2H5OH; CH3COOH.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Vì axit glutamic có 2 nhóm COOH so với 1 nhóm NH2 ⇒ pH axit
  Alanin có 1 nhóm COOH và 1 nhóm NH2 ⇒ pH trung tính

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 506

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1