YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 103 SGK Hóa học 12

Giải bài 2 tr 103 sách GK Hóa lớp 12

Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 10 gam trong 250 gam dung dịch AgNO3 4%. Khi lấy vật ra thì khối lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 17%.

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng và cho biết vai trò các chất tham gia phản ứng.

b) Xác định khối lượng của vật sau phản ứng.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

a) 2AgNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + 2Ag

Phương trình ion thu gọn: Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag↓

2AgNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + 2Ag

\(\begin{array}{l}
b)\;{m_{AgN{O_3}}} = \frac{{250,4}}{{100}} = 10\;(gam)\\
 \Rightarrow {n_{AgN{O_{{3_{pu}}}}}} = \frac{{10.17}}{{100.170}} = 0,01\;mol\\
Cu + 2AgN{O_3} \to Cu{(N{O_3})_2} + 2Ag\\
0,005\;\;\;0,01\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;0,01\;(mol)
\end{array}\)

Khối lượng của vật sau phản ứng là:

10 + 108.0,01 – 64.0,005 = 10,76 (gam)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 103 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON