YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 103 SGK Hóa học 12

Giải bài 4 tr 103 sách GK Hóa lớp 12

Cho 9,6 gam bột kim loại M vào 500 ml dung dịch HCl 1M, khi phản ứng kết thúc thu được 5,376 lít H2 (đktc). Kim loại M là:

A. Mg.                

B. Ca.                

C. Fe.                    

D. Ba.

 

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 4

Cách 1:

Gọi hoá trị của kim loại M là n:

2M + 2nHCl → 2MCln + nH2 (1)

\(\\ n_{H_{2}} = \frac{5,376}{22,4} = 0,24\) (mol)

Từ (1) \(\Rightarrow n_{M} = \frac{0,24.2}{n} = \frac{0,48}{n} \ (mol)\)

Ta có: 

\(\frac{0,48}{n} .M = 96 \Rightarrow M = \frac{9,6n}{0,48}\)

n = 2 ⇒ M là Ca

Chọn B

Cách 2:

H+ + 2e   → H2

      0,48 \(\leftarrow\) 0,24

M      → Mn+ + ne

\(\frac{0,48}{n}\)      \(\leftarrow\)  0,48

Ta có: \(\frac{0,48}{n} .M = 96 \Rightarrow M = \frac{9,6n}{0,48}\)

n = 2 vậy M là Ca

Chọn B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 103 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON