ADMICRO
UREKA

Bài tập 5 trang 143 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 5 tr 143 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Khi nung 23,2 gam sunfua của một kim loại hóa trị hai trong không khí rồi làm nguội sản phẩm thu được một chất lỏng và một chất khí. Lượng sản phẩm khí này làm mất màu 25,4 gam iot. Xác định tên của kim loại đó.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Gọi kim loại hóa trị II là M

⇒ Muối là MS nung trong không khí thu được một chất là SO2 và một chất lỏng. SO2 phản ứng với I2 theo phương trình:

SO2   + I2 + 2H2O → H2SO4 + 2HI

0,1       0,1 

Bảo toàn nguyên tố S ta có:

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{{n_{S{O_2}}} = {n_{{I_2}}} = {n_{MS}} = \frac{{25,4}}{{254}} = 0,1\;mol}\\
\begin{array}{l}
 \Rightarrow {M_{MS}} = \frac{{23,2}}{{0,1}} = 232 = M + 32\\
 \Rightarrow M = 200
\end{array}
\end{array}\)

⇒ M là thủy ngân Hg.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 143 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF