YOMEDIA

Bài tập 1 trang 103 SGK Hóa học 12

Giải bài 1 tr 103 sách GK Hóa lớp 12

Bằng phương pháp nào có thể điều chế được Ag từ dung dịch AgNO3, điều chế Mg từ dung dịch MgCl2? Viết các phương trình hoá học.

 

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

(1) Từ dung dịch AgNO3 có 3 cách để điều chế Ag:

Dùng kim loại có tính khử mạnh hơn để khử ion Ag+.

Cu + 2 AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Điện phân dung dịch AgNO3:

4AgNO3 + 2H2O → 4Ag + O2 + 4HNO3

Cô cạn dung dịch rồi nhiệt phân AgNO3:

2AgNO→ 2Ag + 2NO2 + O2

(2) Từ dung dịch MgCl2 điều chế Mg: chỉ có một cách là cô cạn dung dịch để lấy MgCl2 khan rồi điện phân nóng chảy:

MgCl→ Mg + Cl2.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 103 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
  • Hường Tám
    https://www.google.com.vn/search?q=Điện phân dung dịch gồm 7,45 gam KCl và 28,2 gam Cu(NO3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến kh%C3%AD khối lượng dung dịch giảm đi 10,75 gam thì ngừng điện phân (giả thiết lượng nước bay hơi không đáng kể). tổng khối lượng các muối có trong dung dịch sau điện phân là
    Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA