YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 103 SGK Hóa học 12

Giải bài 1 tr 103 sách GK Hóa lớp 12

Bằng phương pháp nào có thể điều chế được Ag từ dung dịch AgNO3, điều chế Mg từ dung dịch MgCl2? Viết các phương trình hoá học.

 

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

(1) Từ dung dịch AgNO3 có 3 cách để điều chế Ag:

Dùng kim loại có tính khử mạnh hơn để khử ion Ag+.

Cu + 2 AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Điện phân dung dịch AgNO3:

4AgNO3 + 2H2O → 4Ag + O2 + 4HNO3

Cô cạn dung dịch rồi nhiệt phân AgNO3:

2AgNO→ 2Ag + 2NO2 + O2

(2) Từ dung dịch MgCl2 điều chế Mg: chỉ có một cách là cô cạn dung dịch để lấy MgCl2 khan rồi điện phân nóng chảy:

MgCl→ Mg + Cl2.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 103 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON