YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 103 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 tr 103 sách GK Hóa lớp 12

Điện phân nóng chảy muối clorua M. Ở catot thu được 6 gam kim loại và ở anot có 3,36 lít khí (đktc) thoát ra. Muối clorua đó là:

A. NaCl.

B. KCl.

C. BaCl2.

D. CaCl2.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 5

2MCln → 2M + nCl2

\(\begin{array}{l}
{n_{C{l_2}}} = \frac{{3,36}}{{22,4}} = 0,15\;mol\\
 \Rightarrow {n_M} = \frac{{0,15.2}}{n} = \frac{{0,3}}{n}\;(mol)
\end{array}\)

Ta có:

\(\frac{0,3}{n.M} = 6\) 

Bảng biện luận nghiệm:

n = 2 ⇒ M là Ca

Vậy muối đó là CaCl2.

⇒ Chọn D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 103 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON