YOMEDIA

Bài tập 23.2 trang 52 SBT Hóa học 12

Bài tập 23.2 trang 52 SBT Hóa học 12

Hòa tan 28 g Fe vào dung dịch AgNO3 dư đến khi phản ứng hoàn toàn thì khối lượng chất rắn thu được là

A. 108g.    

B. 162 g.

C. 216 g.    

D. 154 g.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 23.2

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23.2 trang 52 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA