YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 103 SGK Hóa học 12

Giải bài 3 tr 103 sách GK Hóa lớp 12

Để khử hoàn toàn 23,2 gam một oxit kim loại, cần dùng 8,96 lít H2 (đktc). Kim loại đó là:

A. Mg.

B. Cu.

C. Fe.

D. Cr.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

MxOy + yH2 → xM + yH2O (1)

\(n_{H_{2}} = \frac{8,96}{22,4}=0,4 \ (mol)\)

Theo (1), ta có số mol nguyên tử oxi trong oxit là 0,4 mol

Khối lượng kim loại M trong 23,2 gam oxit là: 23,2 – 0,4.16 = 16,8 (gam)

Chỉ có nguyên tử khối của M là 56 và số mol kim loại M là 0,3 mol mới phù hợp

⇒ Kim loại M là Fe.

Đáp án đúng: C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 103 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON