YOMEDIA

Bài tập 23.4 trang 53 SBT Hóa học 12

Bài tập 23.4 trang 53 SBT Hóa học 12

Cuốn một sợi dây thép vào một thanh kim loại rồi nhúng vào dung dịch H2SO4 loãng. Quan sát thấy bọt khí thoát ra rất nhanh từ sợi dây thép. Thanh kim loại đã dùng có thể là

A. Cu.    

B. Ni.    

C. Zn.    

D. Pt.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 23.4

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23.4 trang 53 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA