YOMEDIA

Bài tập 23.11 trang 53 SBT Hóa học 12

Bài tập 23.11 trang 53 SBT Hóa học 12

Nhiệt phân hoàn toàn 9,4 gam một muối nitrat kim loại M hoá trị không đổi được 4 gam oxit và hỗn hợp khí NO2 và O2. Xác định công thức muối của kim loại M.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 23.11

Vì sau khi nhiệt phân thu được oxit kim loại nên loại AgNO3.

Để đơn giản ta giả sử M có hoá trị II :

2M(NO3)2 → 2MO + NO2 + 1/2O2

Nhận thấy khối lượng chất rắn giảm bằng khối lượng khí thoát ra

⟹ mNO2 + mO2 = 9,4 - 4 = 5,4 g

⟶ 46.2x + 16x = 5,4 ⟶ x = 0,05

MM(NO3)2 = 9,4/0,05 = 188 ⟹ MM = 64

Vậy muối đó là Cu(NO3)2.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23.11 trang 53 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • hành thư

  Mọi người ơi, cho mình hướng làm bài này được không? Dạng điện phân sao thấy khó hiểu quá. Mình cảm ơn trước nhé.

  Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,3 mol AgNO3 bằng cường độ dòng điện 2,68 ampe, trong thời gian t (giờ) thu được dung dịch X. Cho 22,4 gam bột Fe vào dung dịch X thấy thoát ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất) thu được 34,28 gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của t là:

  A. 1,40.

  B. 1,20.

  C. 1,25.

  D. 1,00.

  Theo dõi (0) 8 Trả lời

 

YOMEDIA